U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 470
[Kunstenaarshandboeken] De Vignola der ambachtslieden,
-of Gemakkelijke wijze om de vijf bouworders te teekenen, deuren, vensters en onderscheiden boogen, taflementen en eenvoudige kornissen de gepaste evenredigheden te geven, overeenkomstig met de hoogte der gebouwen. Ten gebruike der timmerlieden, metselaars, steenhouwers, steenzagers, smits, loodgieters en allen die betrekking hebben tot de bouwkunde (...). Door Charles Normand, Architect. Uit het Fransch vertaald (...) ingerigt door Johannes van Straaten (...). Amsterdam, S. de Grebber, 1824, XIV,84 p., met gegraveerd frontispice en 36 genummerde platen door J.C. en A. Zürcher, contemporain gemarmerd karton, 4to (band wat sleets op de rug en randen van platten).-

verkocht € 70.00
kavel: 471
[Architectuur] Architectura chivilis vertoonende verscheyde treffelijcke cappen
-soo van toorens, kercke, als mede veelderhande voorname huysen, etc. en eenige wenteltrappe. Dienstigh voor alle lief-hebbers en leerlingen van de bouw konst. Uyt gegeven door Justus Danckers. Amsterdam, Reinier en Iosua Ottens, z.d. (2de kwart 18de eeuw), met graveerde titel, 8 p. tekst gevolgd door 39 doorgepagineerde, gegraveerde platen (9-47, incl. 3 dubbelp. platen), gevolgd door 9 ongenummerde dubbelp. gegraveerde platen door B. Stopendaal naar I.B. Kramer (8x) en Michiel Strobach naar Jan Veenhuysen (1x), 19de-eeuws halfleer, klein folio.-

verkocht € 400.00
kavel: 472
[Architectuur] Architectura, vervattende in zig (')t kort en bondig onderwys
-van de 5 colommen, door Simon Bosboom, als meede alle soorten van kappen, soo van kerken, toorens en huyzen, eenige wentel-trappen en bruggen, gronden en opstallen van 't huys van de heer Reaal. Verscheyde nieuwe schoorsteen mantels en nieuwmodesse latwerken, voor desen uytgegeven door Dankers, onder de naam van 't Dubbelt Bosboom. En nieuw vermeerdert met verscheide nieuwe deuren en yser-traliwerk (...). Amsterdam, Reinier en Josua Ottens, z.d. (2de kwart 18de eeuw), letterdruk bladen: 1-6,10-11,17,(18 blanco),(29 blanco),30,(10 ongenummerde) p., gegraveerde platen met blanco keerzijde (deels opgenomen in paginering): frontispice, 7-8,6-9,12-16, 18-28,30-54,(E), 19de-eeuws halfleer, klein folio.-

verkocht € 100.00
kavel: 473
[Bijzonder en zeldzaam convoluut. Met twee volvellen] (1) Der getreue Gefährte und Helfer,
-oder beym Einkauf und Verkauf unentbehrliche Rechen-Tafeln auf alle Waaren gerichtet; wobey die Tariffa, Einnahme oder Ausgabe, und Zinstafeln, Resolvirungs- Cassir- Quadrat- und Cubic-Rechnung, ingleichen Münz- Maaß- und Gewichts-Vergleichung, auch sonst allerhand sehr nöthige Nachsichten, nebst dem Sonnenanzeiger, Wind- und Seekompaß, und andere nützliche Sachen und Kupfer mehr zu finde. Waldenburg, C.G. Hofmann, z.d. (ca. 1750), 252 p., met de volgende gravures: twee volvellen w.v. één meervoudig beweegbaar ("Immerwährende calender"), uitslaande wereldkaart, uitslaande kaart van Duitsland en aangrenzende landen, 1 plaat met handzonnewijzers en 1 groot uitslaande "Neuer Meilen- und Staedtetafel", fraai gebonden in contemporain blindgestempeld kalfsleer over houten platten, met klampje, 12mo.-

verkocht € 460.00
kavel: 474
[Buffon] Lot van 2: R.S. Surtees, Jorrocks's Jaunts and Jollities
-London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, Ltd., 1838. pp. xxiv,272. Met 31 platen, waaronder titelplaat en frontispice, mooie heldere kleuren. 8vo, halfleer, met titel in goudopdruk op de rug, goud op snee (alleen bovenzijde). Band sleets aan hoeken en randen, rugverguldsel iets sleets, verder goed + Gravures des oeuvres de Buffon. Parijs, Lesauvage, ca. 1830. Met 153 ingekleurde platen naar gravures van Georges De Buffon. Gravures 3-10 afwezig. Met titelplaat en frontispice. 8vo, halfleer, met titel in goudopdruk op de rug. Band sleets langs hoeken en randen, verder goed. Platen goed, vloeibladen wat roestvlekkig. (totaal 2)-

verkocht € 80.00
kavel: 475
[Architectuur. D'Aviler] Ausführliche Anleitung zu der ganzen Civil-Bau-kunst,
-worinnen denen Lebens-Beschreibungen, und den fünf Ordnungen von J. Bar. de Vignola wie auch dessen und des berühmten Mich. Angelo vornehmsten Gebäuden (...). Erstlich in französischer Sprache (...) heraus gegeben von St. A.C. D'Aviler (...) nach diesem (...) vermehret von Leonh. Christ Sturm (...). Augsburg, J.G. Hertel, 1747, (30),402,(25) p., met gegraveerd frontispice en 139 illustraties w.v. 54 op uitslaande platen (de overige over de volledige pagina binnen collatie), verder nog 12 ongenummerde, gegraveerde platen w.v. 2 uitslaand, enkele houtsnede illustraties, contemporain schaapsleer, vergulde en geribde rug met marokijnen titelschildje, 4to. -

verkocht € 180.00
kavel: 476
[Architectuur. Le Clerc] Verhandeling over de bouwkunde,
-met de nodige aanmerkingen en waarneemingen: door Sebastiaan le Clerc. Roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV, koning van Frankrijk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald: door P.E. Duyvené. Gedrukt voor reekening van den vertaler. Amsterdam, J. Smit en Zoon en W. Vermandel, 1781, 2 delen in één band: deel 1 (tekstdeel): (8),92 p.; deel 2 (platendeel): gegraveerde titel, ongenummerde tussentitel en 182 genummerde platen (incl. 1 tussentitel), eenvoudig contemporain halfleer, 4to.-

verkocht € 110.00
kavel: 477
[Architectuur. Le Clerc] Verhandeling over de bouwkunde,
-met de nodige aanmerkingen en waarneemingen: door Sebastiaan le Clerc. Roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV, koning van Frankrijk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald: door P.E. Duyvené. Amsterdam, H. Gartman, z.d. (ca. 1800), 2 delen, deel 1 ("verklaaring der plaaten"): (10),92 p.; deel 2 (platendeel): gegraveerde titel, ongenummerde tussentitel en 182 genummerde platen (incl. 1 tussentitel), contemporain uniform half schaapsleer, vergulde en geribde rug met 2 contrasterende marokijnen titelschildjes (en latere titel-etiketjes op voorplatten), 4to.-

verkocht € 280.00
kavel: 478
[Architectuur. Berquin] Architectura of wiskunstige verhandeling.
-om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maken tot de vyf bouw-orders; als meede grondregels tot alle soorten van bouwingen van 's lands werken, hoe dezelve op eene wiskunstige wyze konnen en dienen aangelegt te worden (...). Door Jacques Berquin, beroemd kenner der wis- en bouwkunde. Amsterdam, J. Cóvens en Zoon, 1789-1790, 2 delen in 1 band, (2),XXI,(1),59,(1); (2),VI,95,(3) p., met 9/ 13 groot uitslaande geëtste/ gegraveerde platen, modern leer in oude stijl, folio.-

verkocht € 220.00
kavel: 479
[Zeer zeldzaam Duits volksboekje] Der zwölff Sibyllen Weissagungen.
-Von vielen wunderbaren zukunftigen Dingen: so sich von Anfang bis zum Ende der Welt begeben sollen. Welchen auch beygefüget sind, erstlich, die Propheceyung, so die Königin von Seba den König Salomon gethan. (...). Zonder plaats en uitgever, 1742, (80) p., met houtsnede titelillustratie (koningin van Seba en koning Salomo) en 13 houtsnede portretten ten voeten uit van de 12 Sibyllen en de koningin van Seba, oude houten platten met papieren rug, klein 8vo.-

verkocht € 530.00
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]