U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

400-582 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 22, deel I Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 499] [500 - 509] [510 - 519] [520 - 529] [530 - 539] [540 - 551] [552 - 561] [562 - 571] [572 - 581] [582 - 582]
kavel: 400
Nuttige tyd-korter voor reysende en andere lieden:
-Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de reyse van een polityck, een theologant, ende een schipper (...). Door Franciscus Ridderus. Den derden druck, oversien en verbetert. Rotterdam, A. Leers, 1664, (24),671 p., met gegraveerd frontispice, contemporain overlappend perkament, 12mo.-

verkocht € 180.00
kavel: 401
[Rechten] Twee werken: (1) Joannis Voet (...) Commentarius ad pandectas.
-In quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum & praecipuae fori questiones exciuntur. Den Haag, A. de Hondt, 1707, 2 delen, (2),974,(62); 1180,(68) p., contemporain uniform blindgestempeld perkament, folio.-

verkocht € 70.00
kavel: 402
Lot van meer dan 50 diverse kleine publicaties en twee bundels,
-voornamelijk bestaande uit pamfletten (incl. dubbele), 17de-19de eeuw, grotendeels zonder omslag, deels in (oorspronkelijke) omslagen, 8vo en (klein) 4to.-

verkocht € 240.00
kavel: 403
Lot van 18 diverse werken 1546-1869: (1) De verliefde Fiammette,
-beschreven door (...) Mr. Joannes Boccatius (...). Nu eerst uit het Italiaens vertaelt, met aenteikeningen op de kant, en een bladwijser der voornaemste saken. Dordrecht, G. Neering, 1659, (8),340,(4) p., contemporain perkament, klein 8vo.-

verkocht € 550.00
kavel: 404
Vier Franstalige drukken w.o. 1 zeer zeldzame Amsterdamse druk: (1) Histoire d'Hypolite
-comte de Duglas. Par madame d'Aulnoy. Nouvelle édition. Amsterdam, A. Wolfgan [sic], z.d. (2de helft 17de eeuw), 2 delen in één band, 132; 164 p., contemporain kalfsleer, klein 8vo. -

verkocht € 70.00
kavel: 405
[Religie] Meditatien op het Lijden Onzes Zaligmakers Jesus Christus
-Met een gezang na elke Meditatie. Door A.V.S. [Andreas van der Schuur]. Utrecht, Hendrik van Rhijn, 1706.-
€ 70 - € 120
kavel: 406
[Religie] Polemieken Arnout van Geluwe
-Het derde deel van den Catholyken Echo ofte waeren Gendtschen Weder-Galm. Behelsende een korte beschrijvinghe teghen een ghepretendeert Ghereformeert Sermoon ghepreekt tot Putte anno 1649 op den 18. Julius door Arnout Vinson Predicant tot Huybergen bij Berghen opden Zoom, ghedaen inde teghen-woordigheyt van Arnout van Gelhuwe, anders gheseydt den Vlaemschen Boer (...). Antwerpen, Wed. Jan Cnobbaert, 1649. Perkament, kl. 8vo, (22),107,(5); (6),85; 46; 75; (18),132 pp. -

verkocht € 110.00
kavel: 407
[Pamfletten] Aende Hoogh ende Wel.gheboren, Eerweerdige Edele Erntfeste. Hoogh.geleerde,
-Wijse, voorsienighe, seer discrete Heeren (...) Representerende de Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte Eertzhertoghen Regieringhe, ende aenden selven Heeren, tsamen ende int bysonder. Den Haag. 7 juni 1602. Paraaf Hero van Hottinga. Getekend C. Aerssen. Klein 4to, 8 pp., zonder omslag, aant. in hs. op titelblad. Publicatie uitgegeven door de Staten Generaal over de "toestand" in de Zuidelijke Nederlanden. Vgl. Knuttel 1192, variant. Niet in de KB Den Haag.-
€ 70 - € 120
kavel: 408
[Pamfletten] Triomfe van de Doorluchtige Pr. van Orangien
-ende het gheheele Huys van Nassau, so wel overleden als teghenwoordigh. Met bewijs van de schandelicke daden ende schriften in wat Balans ofte Weeghschael (...) Voorts het afscheyden (van de teghenspreeckers) der Ghereformeerden of Princen Geusen. [Zonder auteur en plaats], 1618. Klein 4to, titelblad met groot vignet en wapenspreuken der Nassaus. 32 pp. Verkeerd genummerd, katernen losliggend, zonder omslag. Knuttel 2508. Orangistisch pamflet.-
€ 70 - € 120
kavel: 409
[Pamfletten] Religie
-La Repentance de Iean Haren et son retour en l'Eglise de Dieu, publiquement par lui recitée en l'Eglise Walonne à Wezel (...) le 7 jour de Mars 1610. Den Haag, Louis Elsevier, 1610 [en dezelfde titel eindigend op Le septieme iour de Mars 1610. Zonder uitgever]. Kl. 4to, 8 pp. en 16 pp. in 2 losse katernen. Beide pamfletten varianten van Knuttel 1798. Over de terugkeer van de katholieke Jean van Haren naar het ware (protestante) geloof.-

verkocht € 60.00
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 499] [500 - 509] [510 - 519] [520 - 529] [530 - 539] [540 - 551] [552 - 561] [562 - 571] [572 - 581] [582 - 582]