Beheer

170-449 Old books various: Lots 170 - 449

Auction 17
SOLD €420,00
LOT 170
€200,00 - €400,00
[Buffon]

Oeuvres complètes de Buffon avec les extraits de Dauventon et de la classification de Cuvier. [Complete in 9 volumes]. Bruxelles. Adolphe Deros et Cie. 1852 + Histoire Naturelle...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 171
€100,00 - €200,00
Verhandeling over den Oorsprong, de Uitvinding, Verbetering en Volmaking der Boekdrukkunst

Jacobus Koning (...) door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, in Mei 1816, met den Gouden Eerprijs bekroond. Haarlem. A. Loosjes, Pz. 1816.

Auction 17
SOLD €400,00
LOT 172
€80,00 - €160,00
De Papiermaaker (...) vermeerderd met aanmerkingen en aanhangzels door P.J. Kasteleijn

Uit het Fransch van den Heere De La Lande. Dordrecht. A. Blussé en Zoon. 1792. Newer cased binding and endpapers, XVI,284 pp., complete with 14 folding plates in copper engraving....

Auction 17
SOLD €1200,00
LOT 173
€400,00 - €800,00
[Convolute] Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken,

trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken. De leerlooier, leertouwer, wit- en zeemlooijer, de kaarsenmaaker,...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 174
€120,00 - €200,00
[P.C. Hooft's Werken in two volumes]

P.C. Hooft's Nederlandsche Historien, seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Koning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje (...)....

Auction 17
SOLD €1150,00
LOT 175
€200,00 - €400,00
[Botany] Afbeeldingen der artseny-gewassen

met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen [by Johannes Zorn]. Volume 1, 2, 3, 4 and 5 (of 6). Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1796-1800, each volume with (varying)...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 176
€200,00 - €400,00
[Encyclopedia] Algemeen huishoudelijk, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek

Vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden (...) enz. enz. M. Noel Chomel. Tweede druk geheel verbetert en vermeerdert door J.A. de...

Auction 17
PASSED
LOT 177
€125,00 - €250,00
[Napoleon]

Bonaparte receiving Josephine the cast off Mistress of Barra with the command of the Army of Italy/ Bonaparte empfängt Josephine, die verwordene Geliebte von Barras über die Italienische...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 178
€80,00 - €150,00
[Pharmaceutica]

Archeus Febrium Faber et Medicus sive exercitatio medico-practica de usu et methodo rationali, solida, certa et secura. Johanne Henrico Cohausen. Amsterdam. Salomon Schouten. 1731....

Auction 17
SOLD €60,00
LOT 179
€60,00 - €100,00
[Pharmaceutica]

Medicina pharmaceutica of groote algemeene Schatkamer der drögbereidende Geneeskonst. [Robert de Farvacques]. Leiden. 1741. Three parts in one volume. New half faux-leather binding...

Auction 17
PASSED
LOT 180
€1000,00 - €1500,00
The National Sports of Great Britain

fifty engravings with descriptions. Henry Alken, Printed for Thomas M'Lean, London, Howlett and Brimmer, 1825. 50 handcoloured plates + description of plates. In red morocco binding,...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 181
€70,00 - €140,00
[Folk entertainment etc.] 9 various items, incl.: (1) Kennisgeving volksvermaken.

Letterpress placard, Amsterdam, Stads-Drukkerij in de Nes, 1863, with the text below the coat of arms of Amsterdam, 55.5 x 46.5 cm. (folded).

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 182
€70,00 - €140,00
[Van Speijk. Lottery ticket] "Vaderlandsche Loterij ter eere van J.C.C. van Speijk,

van voorwerpen vervaardigd van hout of ijzer, een gedeelte hebbende uitgemaakt van de kanonneerboot No. 2. De houder van dit Lot is geregtigd tot den prijs, welke op bovengenoemd...

Auction 17
PASSED
LOT 197
€80,00 - €120,00
[Medicine. Obstetrics] Elementa Artis Obstetriciae

In usum auditorum (...) Henricus Augustus Wrisberg, Goettingen, 1766. (16), 314, (22) pp. Small 4to, in half leather + Lehr-und Handbuch der Geburtshülfe für Ferd. von Ritgen,...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 199
€100,00 - €200,00
Collection of 7 highly diverse works in 21 volumes,

incl. (1) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A.J. van der AA. Gorinchem, J. Noorduyn, 1839-1851, 14 parts (incl. supplement) in 7 volumes, modern uniform...

Auction 17
PASSED
LOT 200
€300,00 - €500,00
[Leo Belgicus] De Bello Belgico

Famiani Stradae Romani E Societate Jesu [2 volumes]. Rome. Herman Scheus, vol. I and Erven Franciscus Corbelletti, vol. II. 1648.

Auction 17
PASSED
LOT 201
€60,00 - €120,00
[Classics] Valerii Maximi Dictorum Factorumque Memorabilium Libri IX

Annotationibus in usum studiosae juventutis instar commentarii, illustrati. [Adaptation] Johannis Min-Ellii. Rotterdam. Arnold Leers. 1662. First edition.

Auction 17
PASSED
LOT 202
€80,00 - €160,00
[Classics] Cicero

M.T. Ciceronis Epistolae Familiares cum P. Manutii annotationibus Graecarum vocum (...). Den Bosch. Johannes Scheffer. 1686.

Auction 17
PASSED
LOT 203
€120,00 - €200,00
[Classics] Quintus Horatius Flaccus

Q. Horatii Flacci Operum pars prima continens Odarum seu Carminum libros quinque. [Adaptation] Eduardus a Zurck. Harlemi. Nicolai Braau. 1696.

Auction 17
PASSED
LOT 204
€300,00 - €500,00
De beknopte Lant-Meet-Konst

Leerende in 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des Landt-metens voor-komen kan. (...) Hier by gevoeght het tractaet van de Landt-maten door J.P. Dou ende C. Eversdijck....

Auction 17
SOLD €4800,00
LOT 205
€4500,00 - €6000,00
[Botanica. With nice provenance] Florilegium. Emanuel Sweert. 1631

Florilegium amplissimum et selectissimum, quo non tantum varia diversorum florum praestantissimorum et nunquam antea exhibitorum genera (...) Autore Emanuele Sweertio. Amsterdam....

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 206
€200,00 - €400,00
[Lexica-Pharmaceutica] Woordenboek of Algemene Verhandeling der enkele Droogeryen (1743)

behelzende der zelve verscheide benamingen (...) en alle byzondere eigenschappen, die in de Dieren, Planten, en Bergstoffen gevonden worden. Nicolaes Lemery, (transl.) C.V. Putten...

Auction 17
SOLD €2500,00
LOT 207
€2500,00 - €4000,00
[Insects] L'Admiral, Jacob.

Naauwkeurige waarneemingen omtrent de veranderingen van veele insekten of gekorvene diertjes (...) door wylen den heer Jacob L'Admiral (...) zynde deze diertjes vertoond op boomen,...

Auction 17
SOLD €350,00
LOT 208
€350,00 - €700,00
[Romein de Hooghe] Schouburgh der Nederlandse veranderingen

Geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des Vereenigde Staets door den Fransen Oorlog gebrouwen, in historiele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn door Romeyn...

Auction 17
PASSED
LOT 209
€300,00 - €600,00
[Humanism] Conciliatio, locorum scripturae,

qui specie tenus inter se pugnare uidemur. Andreae Althameri. Nuremberg, no printer (F. Peypus), 1530, 357,(25) p., title page with woodcut border, contemporary or slightly later...

Auction 17
PASSED
LOT 210
€150,00 - €300,00
[Ordinances, tariffs, regulations, publications] Convolute Utrecht, 37x

Ordonnantie waarop binnen de stad Utrecht en derzelver vrijheid zal geheven worden de stedelijke belasting op het gemaal. Utrecht. Wed. P. Muntendam en Zoon. 1831 + Tarief A, B...

Auction 17
PASSED
LOT 211
€150,00 - €300,00
[History] Joannis Meursi Historiae Danicae Libri III

in quibus res commemorantur gesta a Christiano I.ac Ioanne, eius filio & nepote Christiano II. Hafnia [= Copenhagen] Joachim Moltken. 1630.

Auction 17
PASSED
LOT 212
€350,00 - €600,00
[Early treatise on weather stations]

Traittez des Barometres, Thermometres et Notiometres ou Hygrometres, Mr. D*** [=Joachim Dalencé], Amsterdam, Paul Marret, 1707. 12mo, leather, marbled endpapers, title on spine...

Auction 17
PASSED
LOT 213
€600,00 - €900,00
Histoire Générale des Provinces-Unies

Dediée a Monseigneur le Duc d'Orleans (...) par MM. D*** [Dujardin] [8 volumes]. Paris. P.G. Simon. 1757-1770. 4to, half leather, uniformly bound, illus. frontispiece by L. Lempereur...

Auction 17
PASSED
LOT 214
€300,00 - €600,00
[Emblemata] Vita, Doctrina, Passio Domini Nostri Jesu Christi

Symbolis figuris expressae epigramate sacro elucidatae (...) per C. Coelestunum Leuthner. Augsburg. F.A. Strotter. 1733. Small 8vo, new binding, spine with title and gilt stamping,...

Auction 17
PASSED
LOT 215
€600,00 - €900,00
Introduction a la Geographie

Avec une description Historique sur toutes les parties de la Terre. N. de Fer. Paris. Chez l'auteur. 1717. 8vo, leather, title on spine in gilt stamping, title with world map,...

Auction 17
PASSED
LOT 216
€300,00 - €500,00
[Natural history] Memoire instructif sur la maniere de rassembler, de preparer,

De conserver, et d'envoyer les diverses curiosités d'histoire naturelle; auquel on a joint um Mémoire intitulé: Avis pour le transport par mer, des arbres, des plantes vivaces,...

Auction 17
PASSED
LOT 217
€60,00 - €120,00
Concordance in 3 volumes - Abraham Trommius

Volkomene Nederlansche Concordantie ofte Woordt-Register des Ouden Testaments. I (and) II. Abraham Trommius. Amsterdam. Gerard Borst (publisher), Dominicus Lens. Groningen (printing),...

Auction 17
PASSED
LOT 218
€80,00 - €160,00
Concordance in 3 volumes - Abraham Trommius

Volkomene Nederlansche Concordantie ofte Woordt-Register des Ouden Testaments. Deel I (and) II. Abraham Trommius. Amsterdam. Gerard Borst (publisher), Dominicus Lens. Groningen...

Auction 17
SOLD €380,00
LOT 219
€100,00 - €200,00
[Geography] De Urbibus Inscripta

Quae ex MSS Codicibus Palatinis ab Cl. Salmasio quondam collatis de MS Vossiano restituit, supplevit, ac Latina versione & intehro commentario illustravit Abrahamus Berkelius....

Auction 17
PASSED
LOT 220
€70,00 - €120,00
Handbook rhetoric: Onomasticon

Julii Pollucis Onomasticum Graece & Latine. Post egregiam illam Wolfgangi Seberi editionem (...) Comm. doct. Gothofredi Jungermanni (...) itemque Joachimi Kuhnii [and] Joh. Henricus...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 221
€70,00 - €120,00
[Prize bindings] Dordrecht and Leiden

Dionisii Catonis Disticha, de moribus ad filium (...) quibus accedunt Boxhornii dissertatio, et Henrici Cannegieteri rescripta Boxhornio de Catone (...) Recensuit, suasque adnotationes...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 222
€50,00 - €100,00
[Prize bindings] Leiden, The Hague, Utrecht and Amsterdam

Justini Historiae Philippicae cum intergis commentariis Jac. Bongarsii, Franc. Modii (etc.) Curante Abrahamo Gronovio. Leiden. S. en J. Luchtmans. 1760. Leather, allegorical frontispiece,...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 223
€60,00 - €100,00
[Prize binding] Amsterdam

Philostratorum quae supersunt omnia. Vita Apollonii libris VIII; Vitae Sophistarum libris II, Heroica, Imagines priores atque posteriores et epistolae. Accesere Apollonii Tyanensis...

Auction 17
SOLD €120,00
LOT 224
€70,00 - €120,00
[Prize binding] Groningen

Phalaridis Epistolae. Quas latinas fecit et interpositis C. Boyle notis commentario illustravit Joannes.Daniel. a Lennep. Mortuo Lennepio, finem operi imposuit praefationem et...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 225
€70,00 - €120,00
Rei Agrariae auctores legesque variae

Quaedam nunc primum. caetera emendatoria prodeunt cura Wilelmi Goesii. Cujus accedunt Indices, Antiquitates agrariae & Notae: Una cum Nicolai Rigaltii (...). Amsterdam. Johannes...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 226
€80,00 - €160,00
Allgemeines Gelehrten Lexicon

Darinne die Gelehrten aller Staende sowohl männ- als weibliches Geschlechtes, welche vom Anfange der Welt bis auf jetzige Zeit gelebt, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht...

Auction 17
PASSED
LOT 227
€70,00 - €120,00
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden

Bijeengebragt door A.J. van der Aa onder meedewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden. Gorinchem. Jacobus Noorduyn. 1839-1851. Complete in 13 volumes.

Auction 17
PASSED
LOT 228
€200,00 - €300,00
[Dissertation obstetrics] Historia Litteraria et Critica Forcipum

et Vectium Obstetriciorum. Quam annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Joannis Philippi Scheidii (...) pro gradu doctoratis, summisque in Medicina honoribus et...

Auction 17
PASSED
LOT 229
€50,00 - €100,00
David. In twaalf boeken.

Lucretia Wilhelmina van Merken. Amsterdam. Pieter Meijer. 1768. 4to, half leather, title on spine, allegorical frontispiece by S. Fokke, title with vignette by J. v. Schley, (2),395,(1)...

Auction 17
PASSED
LOT 230
€120,00 - €200,00
Nederlants See-Rechten; Avaryen en Bodemeryen

Begrepen in De Gemeene Costuimen Vander See; de placcaten van Keriser Karel den Vijfden. 1551; en Koning Filips den II. 1563; 't Tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 231
€60,00 - €90,00
Frederic Henry de Nassau Prince d'Orange

Amsterdam , Veuve la Heritiers de Jodocus Jansonius, 1656. 360,197 pp. with title engraving by J. Meurs and index. Folio, bound in vellum. Lacks title page.

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 232
€70,00 - €120,00
[Classics - dissertation]

Phalaridis Epistolae. Quas latinas fecit et interpositis C. Boyle notis commentario illustravit Joannes.Daniel. a Lennep. Mortuo Lennepio, finem operi imposuit praefationem et...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 233
€100,00 - €200,00
[Classics - satire]

C. Lucili, Suessani Auruncani Satyrographorum Principes Eq. Romani. Satyrarum quae sipersunt Reliquiae. Franciscus Jani F. Dousa collegit, disposuit, & Notas addidit. Leiden. Ex...

Auction 17
SOLD €140,00
LOT 234
€70,00 - €120,00
[Convolute religion]

Keten der Bijbelsche Geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen. In dichtmaat uitgebreidt door G. Klinkhamer. Amsterdam. Pieter Jan Entrop....

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 235
€100,00 - €200,00
Inleyding tot de praktyk der algemeene Schilderkonst

Waar in neffens de heerlijkheid en nuttigheid der selve, kortelijk werd aangewesen, wat dingen tot grondig verstand der schilderkonst behoorden geweten te zijn (...). W. Goeree....

Auction 17
PASSED
LOT 236
€70,00 - €120,00
[Jacob Cats] Gedachten op slapeloose nachten,

Waar inne de deugd van herberg- en mededeylsaamheyt aan nootdruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar 't leven afgemaalt werden: Mitsgaders het twee-en-tachtigh-jarig...

Auction 17
SOLD €270,00
LOT 237
€100,00 - €200,00
Bibliotheek in miniatuur

In 10 volumes: 1) Geographie 2) Gewijde Geschiedenis 3) Vaderl. Geschiedenis 4) Viervoetige dieren 5) Vogelen 6) Insekten en Visschen 7) Kruidkunde 8) Zedelijke Verhalen 9) Arabische...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 238
€80,00 - €150,00
Proeve over het lachen en gelachverwekkende in spreken en schrijven

J. Beattie, L.L.D., Dordrecht, A. Blussé en zoon, 1783. xxvi, 259(1) pp. Combined with: Verhandeling over den lach en het lachwekkende in twee afdeelingen. Arend Fokke, Simonsz....

Auction 17
SOLD €370,00
LOT 239
€70,00 - €120,00
De Harlequin reizende met zyn Rarekiek, van Vrankryk na Braband

Vertoende de belegering der sterke Stadt Bergen op den Zoom, door de Franschen, ao, 1747 (...), Amsterdam, Jacobus Bremer, 1749. 76 pp. 8vo, in 3 parts with 3 title engravings....

Auction 17
SOLD €700,00
LOT 240
€60,00 - €100,00
[Extremely rare] Zaide

F. Schulz. uit het Hoogduits. Leiden, J. Meerburg, 1793. 284 pp. In half leather, renewed endpapers.

Auction 17
PASSED
LOT 241
€1000,00 - €2000,00
[Withdrawn] print bible Jan Luiken

This item has been withdrawn.

Auction 17
PASSED
LOT 242
€100,00 - €200,00
P.C. Hooft

P.C. Hoofts brieven. Amsterdam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden, 1788. liv, 583, (75) pp. With here and there contemporary annotations in the margin. Folio, bound in half leather.

Auction 17
SOLD €60,00
LOT 243
€60,00 - €100,00
Accera philologica ofte ses hondert Historien

Amsterdam, Ian Bouman en Ian Claesen ten Hoorn, part I and II, 1680-82, (12),501,(11); 370,(13) pp. 8vo, vellum.

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 244
€70,00 - €120,00
Kort begrip der Nederlandsche Geschiedenissen voor jonge heeren en juffrouwen

Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1795. 364 pp. 8vo, in half leather. Complete with frontispiece and 24 copper engravings of which 5 folding.

Auction 17
SOLD €60,00
LOT 245
€60,00 - €100,00
Wilhem de Derde

door Godts genade, koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Ierlandt, beschermer des geloofs, enz. In Heldendicht beschreven door L. Rotgans. Francois Halma, Amsterdam, 1710....

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 246
€70,00 - €120,00
[Emblemata] Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen van den Godvruchtigen Jan Luyken

Vercierd met vyf en tachentig konstige figuuren, in den smaak des auteurs getekend en in 't Koper gebragt door Cornelis van noorde. Amsterdam, Erve F. de Kruyff en W. Brave, (20),...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 247
€150,00 - €250,00
De leermeester der zeden, vertoont in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz.

Het lof van 't landleven, en Bespiegeling op 't leven der menschen, verbeeldt in de 4 getyden des jaars. Met kopere Platen verciert. Amsterdam, Jaco van Royen. 162 pp. 8vo, in vellum, title on spine.

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 248
€60,00 - €90,00
[Fish]

Placaet, op het visschen in de Rivieren, Meeren en Binne-wateren (te Holland en West-Vriesland), 1708. 10 pp. with woodcuts, e.g. Baars, Voorn, Post.

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 249
€70,00 - €140,00
[Law. Insurances and souteneurs] Tractatus duo Celeberrimi JCti Benvenuti Stracchae.

Patritii Anconitani, De assecurationibus; et Proxenetis Atque Proxeneticis. Amsterdam, J. Pluymer, 1658, (32),317; 133,(11) p., with engraved title vignette, contemporary overlapping...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 250
€70,00 - €140,00
[Genealogy and heraldry. With handcoloured arms] Les principes du blazon.

ou l'on explique toutes les regles et tous les termes de cete siance. Enrichis de Figures. [By Louis de Courcillon de Dangeau]. Paris, N. Simart, 1715, (8),73,(21) p., with folding,...

Auction 17
SOLD €160,00
LOT 251
€150,00 - €300,00
[Genealogy and heraldry] Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën,

met genealogische en heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Groningen, J.B. Wolters, 1885-1890, 3 volumes, (10),359; (10),415; (8),502 p., with 104 chomolithographic...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 252
€60,00 - €120,00
Two works by Pieter Nieuwland and several manuscripts: (1) Redevoering,

over het nut dat de uitbreiding van de zeevaart aan de menschlijke maatschappij in het algemeen heeft toegebragt, en in het vervolg nog doet verwachten, door Pieter Nieuwland (...)....

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 253
€100,00 - €200,00
[Very rare Plantin edition in binding with arms] M. Val. Martialis Epigrammaton libri XII.

No place (Leiden), Ex Officina Plantiniana Raphelengii, 1612, 272 p., with woodcut printer's mark on the title, contemporary blindstamped calf across wooden boards with unidentified...

Auction 17
SOLD €550,00
LOT 254
€300,00 - €600,00
[Artist's manuals. Rare Leiden printing] Zeer korte en teffens Klaare beschryving

van de Chineese vernis, De wyse om deselve te beryden, en met goed succes te gebruyken, Benevens verscheide andere vernissen, Te saamen gebragt uyt verscheide soo Grieksche als...

Auction 17
SOLD €600,00
LOT 255
€600,00 - €1200,00
[Rare Francis Bacon edition] Francisci de Verulamio Historia Naturalis

et Experimentalis de Ventis etc. Leiden, Apud F. Hegerum et Hackium, 1638, (28),340,32 p., with engraved title page, contemporary overlapping vellum, 18mo.

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 256
€200,00 - €400,00
[First edition, with interesting provenance] Histoire du Christianisme des Indes;

Par M.V. La Croze, Bibliothécaire & Antiquaire du Roi de Prusse. The Hague, Gebroeders Vaillant & N. Prevost, 1724, (16),570,(54) p., with engraved title page, engraved title vignette...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 257
€150,00 - €300,00
Opvs Merlini Cocaii Poetae Mantuani Macaronicorum.

Totum in pristinam formam per me Acquarium Lodolam optime redactum, in his infra notatis titulis divisum. Venice, (N.) Bevilacquam, 1613, 541,(1 blank),(7) p., with woodcut printer's...

Auction 17
PASSED
LOT 258
€350,00 - €700,00
[Rare treatise on dikes] Traité pratique des digues

le long des fleuves et des rivieres, auquel on a joint des regles touchant les épis, fascinages & réservoirs, &c. Par M. Bourdet (...). Berlin/ Paris, Ch. Ant. Jombert, 1773, 164,(4)...

Auction 17
SOLD €450,00
LOT 259
€450,00 - €600,00
[Artist's manuals] Inleydingh tot de Practijck der Al-gemeene Schilder-Konst,

waer in Neffens de Heerlijckheyt en Nuttigheydt der selve, kortelijck wert aengewesen (…). Dienende tot een Voorlooper van een ander Werck, daer in de Practijck-Regelen der Schilderkonst,...

Auction 17
PASSED
LOT 260
€100,00 - €200,00
Groote Christelycke Zee-Vaert,

In XXVI. Predikatien, in maniere van een Zee-Postille. In Welcken een Schipper, Koopman, Oorlogs-Volk, Zee- ende Reysende man, geleert wordt, ende oock andere kan leeren, hoe men...

Auction 17
PASSED
LOT 261
€700,00 - €1400,00
[Beautifully bound by René Kieffer] Prosper Mérimée. Colomba.

Soixante-trois compositions originales de Daniel Vierge gravées sur bois par Noël et Paillard. Préface de Maurice Tourneux. Paris, L. Conquet/ L. Carteret et Cie, Successeurs,...

Auction 17
SOLD €1400,00
LOT 262
€1000,00 - €2000,00
[Beautiful copy from the library of Du Tillet] Quinti Horatii Flacci Opera.

London, John Pine, 1733/ 1737, 2 volumes, I: (32),176,(3),178-264,(2), II: (24),48,(3),50-94,(3),96-152,(3),154-172,(3),174-191,(14) pages entirely illustrated by Pine with numerous...

Auction 17
PASSED
LOT 263
€1500,00 - €3000,00
[Bookshaped box] Case richly decorated with repoussé hunting scenes,

second half 19th century, the hinging lid ("front board") with male and female figures in 16th-century clothing with birds on their arms and standing in interweaving tendrils,...

Auction 17
SOLD €240,00
LOT 264
€200,00 - €400,00
[Ex libris D.F. Scheurleer] Handleiding tot de physionomiekunde.

[By J.C. Lavater?]. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1780-1782, 2 volumes, 247,(1); VI,242,(4) p., with 2 engraved title illustrations, 8 plates and 15 portraits in the text, contemporary...

Auction 17
PASSED
LOT 265
€200,00 - €400,00
[With extra plates] Contes et nouvelles en vers, par M. de la Fontaine.

London, no publisher, 1764, 2 volumes, XXIV,207,(1); X),238 p., with EXTRA 76 engraved plates of the Fermiers Généraux, pasted to leaves bound along, 19th-century contemporary...

Auction 17
SOLD €600,00
LOT 266
€600,00 - €1200,00
[Pamphlets] 5 pamphlets, 1576-1612, incl. a rare Leiden variant:

Placcaert Van de State generael vande gheunieerde Nederlanden: byden welcken (...) men verclaert den Coninck van Spaegnien vervallen van de Ouerheyt ende Heerschappije van dese...

Auction 17
SOLD €900,00
LOT 267
€900,00 - €1800,00
[Militaria. Very richly illustrated] (Flaue Vegece Rene du fait de guerre

et fleur de cheualerie, quatre liures). (Paris, C. Wechel, 1536), (8),CCCXX,(2) p., with 120 full-page woodcuts, 2 smaller woodcuts and multiple letterpress illustrations, contemporary...

Auction 17
SOLD €950,00
LOT 268
€600,00 - €1200,00
[Beautiful series in 11 volumes] (1) Mohammed, of de hervorming der Arabieren,

door J. Nomsz. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1780, 2 volumes, XXVI,182; (4),190 p., with engraved frontispiece portrait by J. Houbraken, contemporary uniform blindstamped vellum with raised bands.

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 269
€70,00 - €140,00
Three works: (1) Arkadia, door August la Fontaine.

Amsterdam, J. Allart, 1808, 2 volumes, (4),383: (2),351 p., with two engraved title pages and 4 plates by R. Vinkeles, contemporary uniform half calf, gilt back with morocco letterpiece.

Auction 17
SOLD €170,00
LOT 270
€100,00 - €200,00
[The only known copy, from the library of Buisman] Uitgelezene verhalen,

van L.M. Fouqué; A. Lafontaine; L.F. Häfely; C. Pichler, geb. van Greiner; en K. Streckfusz. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, J. ten Brink, Gerritsz., 1816, (6),160 p., contemporary...

Auction 17
PASSED
LOT 271
€150,00 - €300,00
[Shipbuilding] Two works in one volume: (1) Handleiding tot de kennis van het schip

en deszelfs tuig, ten dienste van jonge zeelieden. By J.C. Pilaar (...). Delft, P. de Groot, n.d. (1826), VIII,263,(3) p., contemporary half calf, gilt back with morocco letterpiece.

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 272
€70,00 - €120,00
Oudheit en afkomst der dieven

Haer onderscheid, eigenschappen, en listigheden; Geestig en vermakelijk in 't Spaens beschreven door Don Garcia. Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1687. 300,(10) pp. 8vo, in half...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 273
€70,00 - €120,00
Lot with two works: F.A. Lampe het Heilige Bruyd Cieraat

't Heylig Cieraat der Bruylofts-Gasten des Lams. Amsteldam, Schoonenburg, 1720. (20), 477 pp. 8vo, in vellum. Added: Konst der Wysheit. Getrocken uyt de Spaensche schriften van...

Auction 17
SOLD €440,00
LOT 274
€400,00 - €800,00
[Gardens] Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten,

Englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern (...). Recueil d'idées nouvelles pour la décoration des jardins ets des parcs dans le gout Anglois, Gothique, Chinois etc. Offertes...

Auction 17
SOLD €800,00
LOT 275
€500,00 - €1000,00
[Botany] Flore médicale, décrite par F.P. Chaumeton.

Paris, C.L.F. Pancoucke, 1814-1820, 8 volumes, with 423 stipple-engraved plates PRINTED IN COLOUR finished with handcolouring (incl. 20 bis-numbers) with the accompanying letterpress...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 276
€150,00 - €300,00
[Folktales] De Historie van Docter Johannes Faustus

Die een uitnemenden grooten Tovenaar in zwarte Konsten was. Van zyn Duivelsche verschryvingen, van zyn onchristlyk leven, wonderlyke avonturen, van zyn schrikkelyk en gruwelyk...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 278
€70,00 - €140,00
Lot with 7 various works in 5 volumes, incl.: (1) Respublica Hollandiae et Urbes.

Leiden, I. Maire, 1630, 526 p. which contain: Hugonis Grotii de antiquitate Reipublicae Batavicae, Lud. Guicciardini, Hollandiae, Selandiaeque Descriptio and notes by Caspar Barlaeus,...

Auction 17
SOLD €180,00
LOT 279
€75,00 - €150,00
[Almanacs. Embroidered binding] Liège almanac for 1784

Almanach pour cette Année Bissextile M.DCC.LXXXIV. Supputé par Maître Mat. Laensbergh, Math. Liège, V. S. Bourguignon, (1783), (176) p., contemporaneously bound in binding clad...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 280
€70,00 - €140,00
[Chapbooks. Judaica] De Historie van de Deerlyke Destructie en Ondergang

der stad Jerusalem. Door den Keyser Vespasiaan, met veele en verscheidene Geschiedenissen der Joden. Van nieuws overzien, gecorrigeert en verbeterd. Amsterdam, De Erve Hendrik...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 281
€70,00 - €140,00
[Chapbooks] Een Schoone Historie en miraculeuze geschiedenis van den Ridder met de Zwaan

Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam, by het geleide van eene Zwaan, uit den Landen Lilefoort, hetwelk met zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen....

Auction 17
PASSED
LOT 282
€150,00 - €300,00
[Obstetrics] Four parts in one volume: (1) Verzameling van ontleedkundige afbeeldingen,

met derzelver uitleggingen: benevens een kort begrip der vroedkunde; dienende tot opheldering eener Verhandeling over derzelver bespiegelend en bewerkend deel; als ook van eenige...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 283
€70,00 - €140,00
[Middelburg] Naamlijst der geborene, gehuwden en overledene personen,

aangegeven bij den Burgelijken Stand der stad Middelburg, gedurende het jaar 1853/ 1854/ 1856/ 1858 en 1859. Middelburg, Wed. C. Jongkindt & Zoon/ A.J. Jongkindt, 1854-1860, 59...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 284
€70,00 - €140,00
Two works in French in 6 volumes: (1) Histoire de Gil Blas de Santillane, Par Lesage.

Édition ornée de Figures en taille-douce, gravées par les meilleurs Artistes de Paris. Paris, printed by Didot Jeune for Janet and for Hubert, l'an troisième (1795), 4 volumes,...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 285
€70,00 - €140,00
[Law. Amsterdam] Convolute of 14 various works,

1829-1853, partly consisting of legal theses, contemporary half cloth.

Auction 17
PASSED
LOT 286
€60,00 - €120,00
[Numismatics] Catalogue de la collection des Médailles Grecques

De M. le Chevalier Léopold Walcher de Molthein (...) avec trente-et-une planches et un portrait du numismatiste Welzl de Wellenheim. Paris, Rollin et Feuardent, Vienne, Adolphe Holzhausen, 1895.

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 287
€80,00 - €150,00
Convolute Onno Zwier van Haren

1. Historiesch verhaal van het geene voorgevallen is tusschen de Heere Jr. Onno Zwier van Haren (...) en zyn Hoog Ed's dogters, derzelver mannen en famielie. Harlingen, Bouwe Schriwers....

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 288
€80,00 - €160,00
Convolute Law dissertations

(1) Dissertatio secunda de Jure, quod competit societati privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, adversus Incolas Belgii Hispanici, (hodie...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 289
€70,00 - €120,00
Lexicon Syriacum Concordantiale

Omnes Novi Testamenti Syriaci voces, et ad harum illustrationem multas alias Syriacas, & linguarum affinium dictiones complectens, cum necessariis indicibus, Syriaco & Latino;...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 290
€70,00 - €120,00
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen, deel XXXI: de vormveranderingen der Maleische taal, H. von Dewall en De munten van Nederlandsch Indie. E. Netscher en Mr. J.A. van der Chijs. Batavia,...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 291
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Korte deductie over de ghelegentheyt van de Ridderlycke Orden van St. Johan van Ierusalem. Nu in't eylant Malta resideerende. Haarlem, Ordre van St. Johan, 1650; (2) Het Testament...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 292
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Vertoogh aende Hooge Mogende Heeren. Mijne Heeren die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. By den Heere vander Mijle overghegheven. Den Haag, Hillebrant Jacobsz, 1618;...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 293
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Den Vraeg-al, inhoudende ettelijcke Questien ofte Vraghen om daer op te hebben een bondighe antwoordt. 1618, bound together with: Andere Vraeg-al, In der haest ghestelt. 1618...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 294
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Ligue Ofte verbintenisse by eenige predicanten (...) misgaders de Resolutie van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael. Den Haag, Aerdt Meuris, 1619; (2) Cort ende waerachtich verhael...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 295
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Wat Rhabarber tot een Purgatie bereydt voor den Gal-zuchtigen G. van Ingen, ende aen hem gesonden van J. Westerbaen om hem voorts te zuyveren van het Overschot der Galle. [1669];...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 296
€80,00 - €160,00
[Pamphlets]

(1) Noodige verantwoordinge voor den Vrolijcken Demokrijt (...) tot Rotterdam. Ter Goude, Jan Waerts en zijn medestanders, 1655; (2) Een schoon ende heerlijcke vertroostinge aen...

Auction 17
PASSED
LOT 297
€70,00 - €120,00
[Pamphlets]

(1) Schriftelijcke Verantwoordinghe van den Godvruchtigen Hoog-gheleerden Iohannes uyt den Bogaert. 1619; (2) Tweede Schriftelijcke Verantwoordinghe van den Godvruchtigen Hoogh-gheleerden...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 298
€60,00 - €120,00
[Pamphlets]

(1) Overeenkomst tusschen de leden van het Eerste Begravenis-fonds opgerigt binnen de Stad Leyden in den jare 1767. Geältereerd in den jare 1813. Leyden, Herdingh en Du Mortier,...

Auction 17
SOLD €75,00
LOT 299
€70,00 - €140,00
[Zoology] Two items: (1) Handboek der genees- en verloskunde van het vee (...).

by A. Numan. Groningen, R.J. Schierbeek, 1819, 32,658,(5) p., with 2 folding, engraved plates, late 19th-century half cloth.

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 300
€70,00 - €140,00
Lot with 4 various works: (1) Phaedri, Aug. Liberti, Fabularum Aesopiarum Libri V.

(...) Curante Petro Burmanno. Ed. tertia emendatiur (...). Leiden, S. Luchtmans et Filium, 1745, 2 parts in one volume, (62),398; 258,(71) p., with engraved frontispiece, contemporary...

Auction 17
SOLD €250,00
LOT 301
€70,00 - €140,00
Lot with 12 highly diverse publications, incl.: (1) De tafel-ceremoniemeester,

of Volledige verzameling van toasten of tafel-conditiën in proza., bij alle voorkomende gelegenheden. Een onmisbare handleiding voor genoodigden tot feestpartijen en maaltijden,...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 302
€70,00 - €140,00
Lot with 4 (illustrated) works in French: (1) Le Don Quichotte Romantique,

ou Voyage du Docteur Syntaxe, a la recherche du pittoresque et du romantique. Poëme en XX chants, traduit librement de l'anglais, et orné de 26 gravures par M. Gandais. Paris,...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 303
€70,00 - €140,00
Lot with 9 small publications in 8 volumes: (1) Wetten voor het Gymnasium van Groningen;

als mede een voorschrift waarnaar de lessen in ieder classe moeten worden ingerigt (...). Groningen, J.H. Bolt, 1788, (2),39 p., 19th-century wrapper bound with original wrapper,...

Auction 17
PASSED
LOT 304
€70,00 - €140,00
[Philology ] Lot with 4 works: (1) De geestelyke Don Quichot,

of het zomer-reisje van Geoffroy Wildgoose; door Smollet: Uit het Engelsch Vertaald door E. Bekker, Wed. A. Wolff. The Hague, I. van Cleef, 1798-1799, 3 parts in one volume, XXVIII,262;...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 305
€70,00 - €140,00
[Education] Lot with 8 (rare) works,

all first half 19th century, incl.: (1) Verhandeling over de voortreffelijkheid van het klassikaal onderwijs; en de middelen om de meeste voordeelen van hetzelve te trekken, door...

Auction 17
PASSED
LOT 306
€70,00 - €140,00
[Education] Lot with 14 (rare) works,

all 19th-century, all library copies with consequent defects, mostly large 8vo: (1) Wenken over de eigene studie, voor jeugdige onderwijzers in de lagere scholen. Door P. Hofstede...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 307
€100,00 - €200,00
[Education] Lot with 4 works: (1) De opvoedinge der meisjes,

van den heer Francois de Salignac de la Motthe Fenelon (...) Als meede Onderwys voor eene jonge prinsesse, van den heer De La Chetardye; uit het Fransch vertaald, en voorzien met...

Auction 17
SOLD €180,00
LOT 308
€100,00 - €200,00
[William V and the patriot era] Convolute with 19 pamphlets, 1782-1788,

with contemporary manuscript register (2 p.), contemporary wrapper, large 8vo (paper on spine heavily worn, the convolute falling apart).

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 309
€70,00 - €140,00
Lot with 3 various works: (1) Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen

van Utrecht in 't byzonder, Mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld (...). Opgesteld en verzameld door Frans van Mieris. Leiden, S. Luchtmans, D. Haak...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 310
€70,00 - €140,00
Two works in French: (1) De l'art de parler.

[By Bernard Lamy]. Suivant la copie imprimé a Paris, Chez André Pralard, 1676 [= Amsterdam, D. Elzevier], (12),336,(10) p., contemporary vellum, 12mo (partly vaguely waterstained,...

Auction 17
SOLD €125,00
LOT 311
€125,00 - €250,00
Four (rare) 17th-century Amsterdam editions,

(1) Van 't geestelyck triumpherende ryck onses Heeren Jesu Christi. [By Daniel van Breen]. No place or publisher, "Gedruckt in 't Jaer 1653", (16),488 p., contemporary overlapping vellum, 12mo.

Auction 17
SOLD €190,00
LOT 312
€70,00 - €140,00
[Aldus edition 1523] C. Valerii Flacci Argonautica.

Venice, Aldus/ A. Asulanus Soceri, May 1523, 146,(2) leaves with woodcut printer's mark of Aldus on the title page and final leaf, modern vellum, small 8vo.

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 313
€70,00 - €140,00
Lot with 4 various works: (1) Grond-beginselen der wynroey- en peil-kunde,

ten dienste der landgenooten. Beschreeven door Johan Lulofs. Leiden, Wed. A. Honkoop en Zoon, 1764, XXIII,(1),309 p. 3 folding plates, contemporary cardboard (spine worn).

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 314
€70,00 - €140,00
Lot with 4 (rare) works in German: (1) Briefe aus Burgdorf über Pestalozzi

Seine Methode und Anstalt. Ein Versuch die Pestalozzische Methode nach ihrem Geiste und ihren Grundsätzen sowohl, als nach ihren Elementarunterrichtsmitteln darzustellen und ihre...

Auction 17
SOLD €240,00
LOT 315
€60,00 - €100,00
[Napoleon. Heraldry] Lot with 5 books

Manuels-Roret; J.F. Jules Pautet du Parois, Nouveau Manuel complet di Blason ou Code Héraldique. Archéologie et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie...

Auction 17
SOLD €120,00
LOT 316
€100,00 - €200,00
[Almanacs] Three (very) rare almanacs: (1)

Almanach du Gout, dédié au beau sexe, contenant des fables et d'autres pièces galantes et fugitives. Orné de belle figures. Pour l'année bissextile MDCCLXXX. Amsterdam, H. Gartman...

Auction 17
PASSED
LOT 317
€70,00 - €140,00
[Almanacs etc.] Three works: (1) Altijddurende almanak.

Geschenk voor jongelingen en meisjes, tot aankweeking van kunstzin en goeden smaak. The Hague, K. Fuhri, 1854, XVI,138 p., with steel-engraved frontispiece and 15 plates, folding...

Auction 17
PASSED
LOT 318
€70,00 - €140,00
[Almanacs. Botany] Three works: (1) Almanach der kruid-kunde voor het jaar 1803.

Tot onderrichting en vermaak voor het schoone geslacht, als ook voor die genen die de eerste beginselen der Kruidkunde beöefenen. Amsterdam, J.B. Elwe, (1802), (24),130 p., with...

Auction 17
PASSED
LOT 320
€120,00 - €200,00
[Studentica] Almanacs.

Utrechtsche Studenten Almanak (for the years) 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1860, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878 and 1884. 8vo, cloth...

Auction 17
PASSED
LOT 321
€60,00 - €100,00
[Almanacs] Magdalena.

Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek. [Ed.] Do. O.G. Heldring, J.A. Schuurman, H. Pierson et al. Years 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1873,...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 322
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Lot with 4 mini Staats-almanaks, 18th century

1. De nuttelyke en aangenaame Staats-Almanach voor het schrikkeljaar 1768 vervattende een beknopt denkbeeld der voornaamste Staaten van Europa. Amsterdam. T. Crajenschot. 1768....

Auction 17
PASSED
LOT 323
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Lot with 23 almanacs, incl. 10x Praktische Volksalmanak.

Praktische Volks-Almanak. Jaarboekje ter verspreiding van kennis der toegepaste wetenschappen. [Ed.] Year 1 to 10. 1854-1863. Haarlem, A.C. Kruseman. 8vo, paper or cased wrappers,...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 324
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Lot with 15 year books Onesimus

Onesimus, jaarboekje van Nederlandsch Mettray. [Volumes] 1880, 1882, 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1891, 1895, 1899, 1900, 1902, 1903, 1915 and 1918. Dr. E. Laurillard [from 1915...

Auction 17
SOLD €460,00
LOT 325
€150,00 - €300,00
Lot with 96 Dutch newspapers and supplements,

from the 1768-1831 period, mostly consisting of one leaf printed on both sides, several published in both Dutch and French.

Auction 17
PASSED
LOT 326
€70,00 - €140,00
[Almanacs/ year books] Various series: (1) Magdalena. Evangelisch jaarboekje;

uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek onder redactie van M. Cohen Stuart [et al.]. Year 1, 2, 4, 10-20, 22-25, 27-29, 32, 34, 36 and 37. Amsterdam, Wed. G. Goossens (year...

Auction 17
PASSED
LOT 327
€70,00 - €140,00
[Almanacs/ year books] Two literary series: (1) Castalia.

Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Year 1867-1875 [= all]. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1866-1874, 9 volumes, each volume with 6 steel-engraved plates incl. frontisp. and...

Auction 17
PASSED
LOT 328
€70,00 - €140,00
[Almanacs] Utrechtsche Volks-Almanak,

voor het jaar 1841 [= 5th year] - 1865. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, (1840-1864), 25 volumes, with frontispieces, titles and many (folding/ double-page) plates in various media...

Auction 17
PASSED
LOT 329
€70,00 - €140,00
[Almanacs] Almanak voor Hollandsche blijgeestigen. Nieuwe serie.

Voor het jaar 1847 [= 1st year of the new series] -1852, 1854-1869, 1872-1877 and 1879. Schoonhoven, S.E. van Nooten (& zoon), 1847-1878, 29 years in 28 volumes, with lithographed...

Auction 17
SOLD €140,00
LOT 330
€70,00 - €140,00
[Almanacs] Almanak voor de Jeugd.

For 1835, 1838-1840, 1842-1847, 1849-1856, 1858, 1861 and 1863. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck/ H.J. van Kesteren (from 1852), 1834-1862, 21 volumes, with many, mostly handcoloured,...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 331
€70,00 - €140,00
[Almanacs etc.] Lot with 12 various, small 19th-century publications, all but 1 in German,

incl. (1) Neuer Sack-Kalender auf das Jahr 1818. Mannheim, Verlag des Burgerhospital, (1817), unpaginated, partly printed in red and black (months), with engraved frontispiece...

Auction 17
PASSED
LOT 332
€70,00 - €120,00
[Geography] Lot with study books and dictionary

1. Eléments de Géographie, par demandes & réponses. Grondbeginselen der Aardrijkskunde in vragen en antwoorden. J.W.L.F. Ippel. Amsterdam. Schalekamp en van de Grampel. 1828. Sm....

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 333
€70,00 - €120,00
[Geography] Nieuwe Alphabetische Naamlijst

van al de Steden, Dorpen en der meeste Gehuchten of Buurtschappen, met het Groot-Hertogdom Luxemburg, uitmakende het Koningrijk der Nederlanden; met aanwijzing der Provincien,...

Auction 17
PASSED
LOT 334
€70,00 - €120,00
[Geography] Methode abregée et facile pour apprendre la Geographie;

Ou l'on décrit la forme du Gouvernement de chaque Pays, ses Qualités, les Moeurs de ses Habitans, & ce qu'il y a de plus remarquable. Paris. Denis Horthemels. [Mme de Crozat]....

Auction 17
PASSED
LOT 335
€60,00 - €120,00
De Chronyke van de geschiedenissen in Holland,

Zeeland, Vriesland, en de bisschoppen van Utrecht. Op nieuws overgezien en van fauten verbeterd. Amsterdam. Erve vander Putte en Bastiaan Boekhout. 1778. Small 4to (14 x 10 cm.),...

Auction 17
PASSED
LOT 336
€60,00 - €100,00
[Heraldry for the young] Abriss der Heraldik oder Wappenkunde,

zum Nutzen der studierenden Jugend entworfen und zuerst mit acht Kupfertafeln erläutert. J.C. Gatterer. Nürnberg, Gabriel Nicolaus. Raspe, 1766.

Auction 17
PASSED
LOT 337
€60,00 - €100,00
[History] Annales de la Vertu,

ou cours d'histoire a l'usage des jeunes personnes. [Mme S.F. De Genlis]. Paris et Maestricht, J.E. Dufour & Phil. Roux, 1781. 3 volumes. Sm. 8vo, leather, title on spine in red...

Auction 17
SOLD €140,00
LOT 338
€70,00 - €120,00
Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd

Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Amsterdam. Wed. M.H. Helmig. 1831. Fourth print run. Small 8vo, cased bindings covered with paper. Complete in 3 volumes with altogether 12 handcoloured...

Auction 17
PASSED
LOT 339
€70,00 - €120,00
De jonge reiziger of nuttige en aangename verhalen

uit het leven en de bedrijven van vreemde volken. E. Hold. Rotterdam. Mensing en Van Westreenen, 1836. Small 8vo, original cased and marbled boards with green ties. First Dutch...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 341
€70,00 - €120,00
[Geography] Aardrijkskundig Leesboek tot uitbreiding der kennis van verschillende volken

op den Aardbol. Deventer. A.J. van den Sigtenhorst. 1838. 8vo, half leather, title on spine in gilt stamping, title with illustrated vignette and complete with 28 steel engravings...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 342
€70,00 - €120,00
Kort begrip der Algemeene Geschiedenis

of verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen uit dezelve. G.G. Bredow. [Bewerkt en vermeerderd door] J. van Wijk, Roelandszoon. Amsterdam. G.J.A. Beijerlinck. 1827. Half leather,...

Auction 17
PASSED
LOT 343
€70,00 - €120,00
Lot history Europe

De Kolossus der negentiende eeuw. Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk. P.J. Andriessen. Leiden, A.W. Sijthoff + Richard Coeur de Lion. Duc de Normandie. Roi d'Angleterre....

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 344
€80,00 - €160,00
Lot history Netherlands

Het leven en de daden van de Doorluchtige Zeehelden. J. van Heemskerk en P. Pzn. Hein. G. Engelberts Gerrits. Amsterdam. Schalekamp en Van De Grampel. 1830 with plates and portraits....

Auction 17
PASSED
LOT 345
€50,00 - €100,00
Historisch Handboekjen van den Bijbel

IJsbrand van Hamelsveld. Amsterdam. Johannes Allart. 1800. Sm. 8vo, leather, IV,260,(3) pp., printed without the plates. Binding with on spine in red and gilt stamping, front board...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 346
€100,00 - €200,00
[Pamphlets etc.] Lot with 11 (rare) small publications,

incl.: (1) Volkomen verhaal, wegens de executie, binnen Parys gedaan, aan Louis XVI, geweezene Koning van Frankryk,, en deszelfs Afscheid van zyn Famielje; als mede van de Toebereidzelen...

Auction 17
SOLD €160,00
LOT 347
€120,00 - €200,00
[Pamphlets etc.] Lot with 34 (small) ocassional publications

Noodtwendigh Discours van eenighe getrouwe patriotten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts (...). Ghedruckt By 't recht voorstant in Hollandt. 1618 [Kn. 2610] + Samenspraek van...

Auction 17
SOLD €240,00
LOT 348
€70,00 - €120,00
[Satire] Het Vaderland en de Franschen, Een Weekblad,

Gedurende het tweede deel des levens van Napoleon Buonaparte uitgegeven, door Mr. Jacobus Scheltema. Amsterdam. Hendrik Gartman. 1815. 17 weekly publications [= all published],...

Auction 17
PASSED
LOT 349
€120,00 - €200,00
Eikon basilike. Konincklick memoriael.

Waer in het innerlijk gemoet van sijne H. majesteyt Carolus Stuart, koninck van Engelandt (...) afgebeeldt wordt. In sijne gevanckenis en lijdsaemheyt by hem selver in 't Engelsch...

Auction 17
SOLD €180,00
LOT 350
€70,00 - €120,00
Catalogue de la bibliotheque d'un amateur.

avec notes bibliographiques, critiques et littéraires. [4 parts in 2 volumes]. [Renouard] Paris. 1819. Rebound, faux leather with marbled boards, endpapers with floral motif, ca....

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 351
€100,00 - €200,00
[Numismatics and measures] Six (rare) titles: (1) Omnibus van Veurne,

of Tarif van Maten, gewigten en der Geldspecien, dienstig voor alle de inwoonders van 't arondissement Veurne, gecalculeerd door J. Heugle. Veurne, J. Bonhomme, 1856, VIII,109...

Auction 17
PASSED
LOT 352
€100,00 - €200,00
Two manuals for general education: (1) Jongmans-Onderwyser

Leerende op een korte, dog klare, en bevattelyke wyze, de voornaamste Wetenschappen die voor een Jongman, van een goede Educatie, voor eerst 't nodigst om te weeten en te leeren...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 353
€90,00 - €180,00
[Law] Three titles: Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,

Soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk door Ulrik Huber (...). Tweede druk, verbeterd en vermeerdert. Leeuwarden, H. Nauta, 1699, 2 parts in one volume, (24,688; (8),542,(70)...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 354
€70,00 - €140,00
Rare manual for general education: Sphinx theologico-philosophica,

ofte de Schriftuurlijcke ende philosophische tijdtkorter, zijnde als een vvet-steen des deughts om de edele ende treffelijcke verstanden in wijsheyt te scherpen ende in allerley...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 355
€70,00 - €140,00
[Bookkeeping] Three titles: (1) Koopmans-rekeningen.

Het eerste deel van de Gronden, en Beginzelen der Reken-Konst, en het Gebruik van dien, mitsgaders de Regel van Drieën in geheele getallen. Door Adam van Lintz. Nu op nieuws na...

Auction 17
PASSED
LOT 356
€70,00 - €140,00
[Bookkeeping etc.] Four titles: (1) Kurze und allgemein fassliche Darstellung

der Hauptgrundsätze und Berechnungen bey Wittwen- Waisen- Leibrenten- auch Sterbepfennigs -Cassen Tontinen und ähnlichen Instituten (...) von J. Oeltermann. Oldenburg, Schulze,...

Auction 17
SOLD €8000,00
LOT 357
€8000,00 - €10000,00
[Chinese export gouaches] Album with 48 gouaches on "pith" paper,

all ca. 19 x 25 cm. (incl. silk ties with which the gouaches are mounted on the album leaves), with various natural scenes such as butterflies on flowers (12x), birds (12x), grasshoppers,...

Auction 17
SOLD €3200,00
LOT 358
€1000,00 - €1500,00
[Chinese export gouaches] Album with 12 gouaches on "pith" paper,

all ca. 22 x 34 cm. (incl. silk ties with which the gouaches are affixed to paper mounts), loose in contemporary (original?) richly decorated silk wrapper with ties, 25 x 37.5 cm.

Auction 17
PASSED
LOT 359
€600,00 - €1200,00
[Hunting] Bénédict Henry Révoil. Le rêve du chasseur.

Gibier des Bois, Plaines, Côtes, Montagnes de France. Orné de vingt lithographies imprimées en deux teintes. Paris, J. Rothschild, 1873, printed in 100 numbered copies (this is...

Auction 17
SOLD €550,00
LOT 360
€250,00 - €500,00
Lanterne Magique of Toverlantaern, O soo mooi! Fraai Curieus!

Vertoonende zeer duidelyk de wonderlyke zaaken, die in deezen wonderlyken tyd voorvallen. In twintig vertoningen [attributed to Kees/ Kornelis Vermijnen]. Various places and publishers...

Auction 17
SOLD €270,00
LOT 361
€250,00 - €500,00
Erasmus. Lof der sotheyd,

Eertijds in 't Latijn geschreven door den voortreffelijcken ende wijd-beroemden Erasmus van Rotterdam, ende nu in Nederduytsche rijmen naegevolgt Door Jacob Westerbaen, Heer van...

Auction 17
SOLD €400,00
LOT 362
€400,00 - €800,00
[Popular literature] Het leven, de aanmerkingen en gevoelens van Johan Bonkel,

benevens het leven van verscheidene merkwaardige vrouwen, eerst uit het Engelsch in het Hoogduitsch, met bijgevoegde Aanmerkingen en gevoelens [by Thomas Amory], en nu in het Nederduitsch...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 363
€150,00 - €300,00
[Popular literature] De spiegel, die niet vleyd.

Handelende van de verachting der Werrelt, en van de bedenkingen des Doots. Door de Heer de la Serre, Historieschrijver van Frankrijk, in de Fransche taal beschreven, Nieuwelijks...

Auction 17
PASSED
LOT 364
€75,00 - €125,00
Two scarce works: (1) Het leven en de gevoelens van den eerwaarden

Heer Sebaldus Nothanker. [By Christoph Friedrich Nicolai]. Uit het Hoogduitsch, volgens den derden druk [translated by Abraham Arent van der Meersch]. Amsterdam, Jan Dóll, 1775-1776,...

Auction 17
SOLD €280,00
LOT 365
€200,00 - €400,00
[Popular literature] Pum bi di bi di/ pum pum pum. Trarara/ trarara/ trarara ra ra.

Was newes? was trommeln? was blasen? was rasen? Allerhand seltzame Würme/ grewlicher als Hasel und Lindwürme/ welche sonderlich umb Fassnacht und in den Hundstagen auskriechen/...

Auction 17
SOLD €400,00
LOT 366
€250,00 - €500,00
[Wine] Bagchus op zijn' troon, of de nuttigheid des wijns.

In zijn' aart en Eygenschap. Uyt de Aaloude en Nieuwe Grieksche, Latijnsche en Fransche Historien opgeheldert. En met aartige Poetische gedachten verreikt. Leiden/ The Hague, J.A....

Auction 17
PASSED
LOT 367
€150,00 - €300,00
[Emblemata] Desiderius Peregrinus, of Begeerders pelgrimaedje

naer 't huis der liefde. Te voren in 't Spaens [by Michel Comalada, 16th century] en Latijn beschreven; nu nieuwelijks in rijm vertaelt, en met kopere plaeten verzien. Rotterdam,...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 368
€150,00 - €300,00
[Popular literature] De nieuwsgierige dog mirakuleuse passagier,

Voorsien van zyne Pauselyke heiligheidt met pas en repas; Reizende na het Vagevuur. Op sijn te Rugreys meebrengende sestien sielklagten van sestien sieltjes des Vagevuurs, doende...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 369
€80,00 - €160,00
Three titles in two volumes: (1) Het gestoffeerde Winkel en Luyfen banquet,

dienstig voor alle Winkeliers die eenige Rymen (haar Koopmanschap betreffende) voor Luyfens, Deuren, of in Pak-papieren wil zetten, wat Waren yder te verhandelen heeft. Koddig...

Auction 17
SOLD €420,00
LOT 370
€400,00 - €800,00
[Faux catalogue] Lyste van rariteiten, die verkocht zullen werden

op den 32 van Bokkem-maand, in den Jaren dat tweemaal drie keer zo veel doet als driemaal twee. Ten Huyze van Anna Folie. Alwaar de zelve Rariteiten acht dagen na de Verkoping...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 371
€70,00 - €140,00
Batavische Arcadia,

waar in Onder 't Loof-werk van Liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van 't Oudt Batavien, Vryheidt der voorige en volgende bataviers (...). Door J. van Heemskerk (...)...

Auction 17
SOLD €170,00
LOT 372
€100,00 - €200,00
[Manual for toasting] Two editions: (1) Nieuwe lijst van gezelschaps-toasten,

ieder vergezeld van een zinrijk versje, ten dienste van alle vrolijke bijeenkomsten, ook op bruiloften, kraammalen, oud-jaars avond en mosselmalen. Tweede druk. Amsterdam, H. Moolenijzer,...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 373
€120,00 - €240,00
[Carnivals] Collection of 5 publications: (1) Beknopte verhandeling

van de week- en jaarmarkten, Midsgaders van de kermissen in Holland; Opgesteld en beschreeven door Mr. Gerard van Loon. Leiden, P. van der Eyck, 1743, (22),96 p., contemporary...

Auction 17
SOLD €700,00
LOT 374
€300,00 - €600,00
[Jonathan Swift. With the rare second volume] Vertelsel van de ton,

Behelzende het merg van alle kunsten en weetenschappen (...). Mitsgaders een verhaal van den strydt der boeken in de boekzaal van St.James. Door den beroemden Dr. Swift. Uit het...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 375
€120,00 - €240,00
[Wandering Jew] Two rare, small publications: (1) De wonderlyke historie

van de wandelende jood, Dewelke zedert het jaar 33 tot deze uren toe, gedurig in de wereld is dwalende. Behelzende zyn geslacht, zyn straffe, en zyne wonderlyke avonturen die hy...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 376
€150,00 - €300,00
[Don Quichot] De oude en rechte don Quichot de la Mancha,

of de verstandige en vrome ridder van de Leeuwen; Geschreven door Miguel de Cervantes Savedra. Uit de Spaansche in de Nederduitsche tale overgezet door L.V.B. [Lambert van den...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 377
€70,00 - €140,00
[Ovid. Jacob Westerbaen] Three works in one volume: (1) Avond-school voor vryers

en vrysters, om in de minne-kunst geoeffent en onderwezen te werden nae de voornaemste lessen en leeringen van Ovidius, getrocken uyt syne drie boecken De arte amandi ende op onse...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 378
€70,00 - €140,00
[Salomon van Rusting] Three works in one volume: (1) De gehoornde duvel met boks-poten.

Gevende instructie voor enige konstenaren, en anderen, om by 't gemeen in agting te komen. Gevolgt door een niet minder koddige raadt voor allerhande maats, om met eeren, plysierig...

Auction 17
SOLD €170,00
LOT 379
€70,00 - €140,00
[Ovid. Artist's manual] Den Metamorphosis ofte herscheppinghe van Ovidivs Naso,

in onse Nederduijtsche tale overgeset ende met figuren verciert (...). Seer nut voor alle Schilders, Beeltsnijders, Goutsmeden, ende Liefhebbers der Historien. Rotterdam. P. van...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 380
€90,00 - €180,00
Four works in 3 volumes: (1) Guldene annotatien van Franciscus Heerman,

vertoonende de heerlijckste deuchden, daden, leeringe, ende sententien, van de alderdoorluchste, ende vermaerste mannen der weerelt (...). Den sesten druck. Leeuwarden, G. Sybes,...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 381
€70,00 - €140,00
[New Year wishes] Two series of 6/13 years: (1) Nieuwjaarswensch van Thomasvaar,

op de Bruiloft van Kloris en Roosje uitgesproken door den heer T. Majofski, in den Hollandschen Schouwburg te Amsterdam (1x) / den Amsterdamschen Stads Schouwburg (5). Den eersten...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 382
€100,00 - €200,00
[Satirical poem on fleas] Floja, kurzes Gedicht von den Flöhen,

jenen schwarzen Thierchen, welche fast alle Menschen, Männer, Frauen, Jungfrauen u.s.w. zu behüpfen und mit ihren spitzigen Rüsseln zu stechen und zu beißen gewohnt sind, von Griphold...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 383
€100,00 - €200,00
Four titles in two volumes, incl. three forged (?) Leiden printings

(1-3) Bookblock with 3 titles by J. Donkans, no binding, all with address Leiden, Dirk Haak, 1742 [sic] and all with engraved frontispiece and title vignette: (1) Veeneryk en Veeman....

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 384
€100,00 - €200,00
[Occultism. Doctor Faustus] Two Ghent printings: (1) Historie van Doctor Jan Faustus,

grooten toovenaer en Zwarten Konstenaer: Inhoudende zyne duyvelsche Beschryvingen, als mede zyn onchristelyk Leeven, wonderlyke Avontueren, en van zyn schrikkelyk ende grouwelyk...

Auction 17
SOLD €160,00
LOT 385
€150,00 - €300,00
[Occultism/ riddles] Two titles in German: (1) Neu vermehrtes Rath-Büchlein,

mit allerhand Weltlich und Geistlichen Fragenm samt deren Beantwortungen. Das Rocken-Büchlein heiss sonst ich, Wer langweilig ist der tauffe mich, Er find in mir kluger Lehr, Mit...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 389
€80,00 - €160,00
[Occultism] Three titles: (1) Beknopte handleiding tot de kunst van het kaartleggen,

of Aanwyzing om door middel van zesendertig speelkaarten iemants horoscoop te trekken. Uit het Fransch vertaald. Derde druk. Amsterdam, P.G. and N. Geysbeek, n.d. (ca. 1810), 152,(4)...

Auction 17
SOLD €260,00
LOT 390
€200,00 - €400,00
[Occultism. Fortune telling] J.C. Ludeman (1685-1757). Collection of 6 works on Ludeman

all 18th-century, 4x by Franciscus Lievens Kersteman, in contemporary/ later wrapper (3x) or in later cardboard (3x), all but one 4to size.

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 392
€70,00 - €140,00
Two titles: (1) Den vermakelyken avanturier,

ofte De Wispelturige, en niet min Wonderlyke Levens-Loop van Mirandor, Behelsende verscheide Kluchtige en vermakelyke Bejegeningen (...) aangename amourettes ofte Vryeryen (...)....

Auction 17
PASSED
LOT 393
€70,00 - €140,00
[First Dutch edition] De predikant van Wakefield.

Naar 't oorspronkelyk handschrift uitgegeven door Olivier Goldsmith. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald. Deventer, L. Leemhorst, 1768, 2 parts in one volume, (4),280;...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 394
€150,00 - €300,00
Three various titles in 2 volumes: (1) Bedekte konsten in regeringen en heerschappien.

Die bykans gebruyckt worden, en waer door Koningen en Princen, Edelen en Steden, die het hooghste gebiedt hebben, haer Staedt en Heerschappie vast stellen (...). Vergadert en gestelt...

Auction 17
SOLD €120,00
LOT 395
€70,00 - €140,00
[Body and mind] Two titles: (1) Enchiridion Medicum oft Medicijn boexken.

Waer in ver-handelt worden veel sieckten die dagelyckx voor-vallen, daer by de remedien om die te genesen. Hier by een Tractatie van de Chirurgie en de remedien om veel accidenten...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 396
€70,00 - €140,00
[Gulliver's travels] Le Nouveau Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver,

fils du capitaine GulliverTraduit d'un Manuscrit Anglois, par Mr. l'Abbé D.F. [by P.F.G. Desfontaines]. Amsterdam, "Aux dépens de la Compagnie", 1730, 2 parts in one volume, (28),204;...

Auction 17
SOLD €280,00
LOT 397
€150,00 - €300,00
Convolute with 11 (rare) very diverse chapbooks,

published at Aachen, Amsterdam, Antwerp, Brussels, Ghent and Heerlen, ca. 1820-1860, various 8vo sizes, contemporary half sheepskin, gilt back with morocco letterpiece "Vocabulaire...

Auction 17
SOLD €160,00
LOT 398
€100,00 - €200,00
Three works: (1) De Rym-Wercken van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke,

des sesde druck, Versamelt en uytgegeven door [printer's mark Jan ten Hoorn]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1696, two parts in one volume, (16),272,47 p., with engraved portrait by...

Auction 17
SOLD €190,00
LOT 399
€150,00 - €300,00
Three rare titles: (1) De tien Vermakelijkheden des huwelyks,

Spots-gewijze beschreven door Hippolytus de Vrye [= Hieronymus Sweerts], Weduwnaar, Nevens het Huwelyks dool-hof, van Jan de Mol. En een Berigt, of het raadzaam is, te trouwen....

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 400
€200,00 - €400,00
[Songbooks] Journal d'Amsterdam ou Choix des Chansons Françoises Dedié Au Beau Sexe.

Libr. [not completed]. Amsterdam, W.C. Nolting, n.d. (1789), title with on reverse "Table des Airs Contenus dans ce Premier Livre", 48 p. music scores, ENTIRELY ENGRAVED, contemporary...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 401
€100,00 - €200,00
[Jan Luiken. Songbooks] Ten works in 4 volumes: (1-6) De werken van Willem Sluyter,

In sijn leven Predikant te Eybergen. Amsterdam, G. de Groot, 1716 (1x) and 1731 (5x), 6 works in one volume, 19th-century half cloth.

Auction 17
SOLD €700,00
LOT 402
€350,00 - €700,00
[Songbooks] Zeevsche nachtegael, ende deszelfs driederley ghesang:

Geheel anders in der waerheydt verthoont, als de selve voor desen by sommige uyt enckel misverstant verkeerdelyck is gheoordeelt. Door verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten...

Auction 17
PASSED
LOT 403
€150,00 - €300,00
[Songbooks] De vrolyke zang-godin,

opheffende veelerhande Ernstige en Boertige gesangen, Kusjes en Drink-liederen: op de Nieuwste en meest-bekende Zangwysen. Noyt voor desen gedrukt. Amsterdam, Jan Graal, 1713,...

Auction 17
SOLD €190,00
LOT 404
€100,00 - €200,00
[Songbooks] Het speel-schuytje met vrolyke naay-meisjes

Waer in te vinden zyn de Aldernieuwste Liederen, die Heedendaegs Gezongen Worden. De Zeevende Druk. Amsterdam, B. Koene, 1780, 93,(3) p., with woodcut title illustration, modern...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 405
€70,00 - €140,00
[Songbooks] Two titles, with an addition: (1) Volks-Liedjens,

uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste-vierde stukjen. Amsterdam, H. Keijzer etc., 1793-1794, 4 parts in one volume, with 24 engraved plates, contemporary...

Auction 17
SOLD €90,00
LOT 406
€80,00 - €160,00
[Songbooks] Four chapbooks published in Amsterdam by G. van der Linden,

ca. 1850-1880, all 63,(1) p. and with title woodcut, 2x without wrapper, 1x with only back cover and 1x in contemporary half cloth, all small 8vo (with the usual defects for this...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 407
€80,00 - €160,00
[Songbooks] Seven chapbooks in small 8vo, incl. (1) Nieuwe Zeeuwsche Liedeboek,

byeenverzameld voor de liefhebbers van zingen, ten einde op vrolyke gezelschappen en speelreisjes te kunnen gebruiken. Tweede druk, tweede stukje. Vlissingen, J.I. Corbelyn, 1814,...

Auction 17
SOLD €80,00
LOT 408
€80,00 - €120,00
[Songs] Four rare 19th-century pamphlet-shaped printings, without wrapper as published

(1) Een nieuw lied met de eernamen van Buonaparte en zyn aanhang. Wys: Een goede Man, een brave Man, &c. Amsterdam, J. Wendel, n.d. (ca. 1815), 4 p., with woodcut illustration...

Auction 17
SOLD €160,00
LOT 410
€200,00 - €400,00
[Chapbooks. Floris and Blancheflour] Collection of 5 various (very rare) editions

(1) De historie van Floris en Blanchefleur, dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykelen geleeden hadden, tot den houwelyke staat quamen. Seer plaisant ende vermaakelyk...

Auction 17
SOLD €175,00
LOT 412
€250,00 - €500,00
[Chapbooks] Historie van den man met de bontemuts.

Vervattende een verhaal van een wonderlyke ontdekking in Duitschland. In tien printverbeeldingen, met derzelver uitleggingen, onder het oog en oordeel van de waereld gebragt. Den...

Auction 17
SOLD €170,00
LOT 415
€100,00 - €200,00
[Chapbooks] Two rare titles: (1) De historie van Slenner Hincke,

Ofte een kluchtige Vertellinge van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie nar Hollant, met de Greszwade: Voorts van sijn Lantlaup, Hellenvaurt und Jufferen Hijlick. Vermeerdert...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 418
€200,00 - €400,00
[Chapbooks] Two titles: (1) De historie van Robrecht, de Duyvel genaemt,

die binnen sijn leven veel quats dede, ende namaels geworden is een Vriendt Gods. Op nieuws gecorrigeert, ende verbetert. Utrecht, Wed. J. van Poolsum, n.d. (ca. 1708), (16) p.,...

Auction 17
SOLD €150,00
LOT 419
€150,00 - €300,00
[Chapbooks] Two titles: (1) Een schoone historie van Margareta van Limburgh,

en Hendrik haer Broeder, die veel wonderlyke Avontuure gehad hebben (...). Amsterdam, S. and W. Koene, n.d. (ca. 1805), 120 p., with title woodcut, cordbound without wrapper, 4to.

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 422
€70,00 - €140,00
[Chapbooks. Unknown variant] De worstelinge Jacobs,

Vervattende De wonderlijcke Worstelinge, en Zalige Overwinninge van Jacob van der Graef (...). [By Simon Simonides]. Desen Dertienden Druk oversien en van fouten verbetert, The...

Auction 17
SOLD €110,00
LOT 423
€70,00 - €140,00
Two works: (1) Venus en Cupido; of het tooneel der liefde;

waarop vertoond wordt, alles wat men, in den uitgebreidsten zin, kan verwachten, dat 'r op vertoond zal worden. Met groote moeite byeengebragt, ten dienste van hun, die onder de...

Auction 17
SOLD €170,00
LOT 424
€150,00 - €300,00
[Till Eulenspiegel] Three chapbooks: (1) La vie joyeuse et récréative de Tiel-Ulespiègle

De ses faits merveilleux & fortunes qu'il a eu, lequel par aucune nise ne se laissa tromper. Troyes, Garnier, n.d. (ca. 1800), 47 p., with title woodcut, contemporary wrapper, small 8vo.

Auction 17
SOLD €60,00
LOT 425
€60,00 - €120,00
[Till Eulenspiegel] Two editions in English: (1) The marvellous adventures

and rare conceits of master Tyll Owlglass. Newly collected, chronicled and set forth, in our English tongue, by Kenneth R.H. Mackenzie. Second edition. London, Trübner & Co, 1860,...

Auction 17
SOLD €300,00
LOT 427
€150,00 - €300,00
[Till Eulenspiegel] Four popular editions in small 8vo, all in original wrapper

(1) Wonderbaarlijke en zeldzame historie van Thijl Ulenspiegel, Van zijn schalke, listige potzen en boeverijen, die hij zoo in zijn leven als ook in zijn dood bedreven heeft. Zeer...

Auction 17
SOLD €140,00
LOT 428
€70,00 - €140,00
[Till Eulenspiegel] Three editions: (1) Het aardig leven van Thijl Uilenspiegel,

waarin verhaeld worden: Niet alleen veele aardige en kluchtige poetsen en boeverijen, maar ook bijzonder zijne wonderlijke avonturen die hem gedurende zijn leven gebeurd zijn,...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 429
€70,00 - €140,00
[Till Eulenspiegel] Het leven van Tyll Uilenspiegel.

No place or publisher, "In Holland", 1790, two parts in one volume with consecutive pagination, 416 p., with engraved portrait, title page and 6 plates, 20th-century half vellum, large 8vo.

Auction 17
SOLD €250,00
LOT 430
€250,00 - €450,00
[Herbalism] Einheimische Giftgewachse welche für Menschen am schädlichsten sind

Nach der Natur beschrieben von J.C.A. Mayer, mit illuminirten Kupfern. Erstes heft, Wasserschierling, Stechapfel, Erdschierling und Bilsenkraut. Berlin, Georg Decker, 1798. 18...

Auction 17
SOLD €140,00
LOT 431
€100,00 - €200,00
Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der mensch-kunde

lerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheid, muskele, beweginge, actien, passien, en welstand der menschbeelden. Tot de teykenkunde, schilderkunde, beeldhouwery,...

Auction 17
SOLD €75,00
LOT 432
€100,00 - €200,00
Tractaet van Fortificatie, of Vesting-Bou

Genomen van de beroemste Steden en Sterckten onzes tijdts. In twee deelen gedeelt: het eerste vertoont de Plaen, Profil, en Elevatie van verscheyde beroemde Sterckten, die voor...

Auction 17
SOLD €650,00
LOT 433
€350,00 - €700,00
[Botany] Beschouwende en Werkdadige Hovenier-Konst

of inleiding tot de waare oeffening der planten. Johann Hermann Knoop, Leeuwarden, Abraham Ferwwerda, 1753. (26),594 pp., complete with all 16 folding plates in copper engraving....

Auction 17
SOLD €270,00
LOT 434
€150,00 - €300,00
[Pamphlets. Nicolaus Mulerius] Two very small publications

(1) Waerachtich ende genoechlijc discours, hoe dat wy door Godes ghenaden, aen de Nederlandtsche vrede-handel zijn ghecomen [by Nicolaus Mulerius]. No place, publisher or date...

Auction 17
SOLD €60,00
LOT 435
€70,00 - €140,00
[Pamphlets. Patriot era] De Wonderlyke Avantuurlyke Historie

van den edelen vailjanten ridder, Oerson Scroblaryn van Troya, Vryheer van Raamenveld, Noppenburg en Diskant (...) Ridder Baronnet van den Edelen Carroussel Schilde Trouw moet...

Auction 17
SOLD €2200,00
LOT 436
€2000,00 - €4000,00
Herbier de l’Amateur de Fleurs

contentant gravés et coliiés, d'après nature (...). M. Drapiez (1778–1856). Bruxelles, P.J. de Mat, 1828-1835, 4to, complete in 8 half leather volumes with gilt, ribbed spine title....

Auction 17
SOLD €240,00
LOT 437
€200,00 - €400,00
[Mathematics. Rare treatise] Elementale Geometricum,

ex Euclidus Geometria à Ioane Voegelin Haylpronensi, ad omnium Mathematices studiosoru(m) utilitate decerptu(m). Paris, Apud Christianum Wechelum, 1550, (78) p., with woodcut printer's...

Auction 17
SOLD €850,00
LOT 438
€200,00 - €400,00
[Mathematics. Elsevier] Arithmeticae et Geometriae practica Adriani Metii.

Alcmar. Matheseos profess. in Academia Frisiae Franequerana ordin. Franeker, R. Doyema, 1611, "prostant in Officina Lugdunensi apud Elsevirirum" [Louis Elsevier], 1583-1617, 2...

Auction 17
SOLD €320,00
LOT 439
€100,00 - €200,00
[Mathematics] Three rare 17th-century titles, incl.: Aritmetica ofte reken-konst,

verçiert met veel schoone Regulen ende Exempelen (...). Beschreven door Marten Wilkens (...). Die vierde ende laeste Druk (...). Groningen, F. Bronchorst, 1669, (4),459,(3) p.,...

Auction 17
SOLD €70,00
LOT 440
€70,00 - €140,00
[Mathematics. Morphology/ geometry] Lot with nine 19th-century titles

(1) Eerste gronden der meetkunst, tengebruike der Latijnsche scholen en andere kollegien, door Jacob de Gelder, Hoogleeraar te Leijden. Published at The Hague/ Amsterdam, Gebroeders...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 441
€100,00 - €200,00
[Mathematics] Two very rare Ghent editions: (1) De klaere ende gemakkelykke arithmetia,

ofte cyfer-konst verthoont sonder duysternisse ende moyelykheyd. Inhoudende alle de Specien in 't geheel ende in 't Gebroken (...) Alles soo verstaendelyk ende bevattelyk voorengestelt,...

Auction 17
SOLD €100,00
LOT 442
€100,00 - €200,00
[Mathematics] Three works: (1) Institution du calcul numerique et litteral,

qui contient les principes de l'arithmétique et de l'algèbre. Par J.J. Blassière. The Hague, F. Staatman, 1770, 2 volumes, XXIV,336,(6); 437,(9) p., with numerous letterpress examples,...

Auction 17
SOLD €130,00
LOT 444
€70,00 - €140,00
[Artist's manuals] Beginselen der doorzigtkunde door G.J. 's Gravesande.

Vrij vertaald uit het Fransch en met bijvoegselen vermeerderd door H. van Blanken. Zwolle, W.E. Buitenweerd, 1837, (8),87,(1) p., with 76 illustrations on 4 large folding, lithographed...

Auction 17
SOLD €3300,00
LOT 445
€2500,00 - €5000,00
[23 shipwrecks. Very rare convolute] Schouw-tooneel van wederwaardigheden,

of Verzameling van rampspoedige en ongelukkige reistochten, van en naar verscheide Gewesten van den Aardbodem, gedaan door Nederlandsche en andere Schepen, uitvoerig beschreven...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 446
€150,00 - €300,00
[Ornithology] Raoul A. Boulart. Ornithologie du Salon.

Synonymie, description, moeurs, nourriture des oiseaux de volière Européens et exotiques. Ornée de 75 Vignettes et de 40 Chromotypographies, représentant les oiseaux, leurs oeufs,...

Auction 17
SOLD €220,00
LOT 447
€150,00 - €300,00
[Pre Don Quichot] Den Reyse van den Dolenden Ridder

in het wilde woudt van de wereltsche ydelheyt verdoolt, van waer hy eyndelick gestelt ende gestiert is ten rechten weghe (...). Door F. Joannes Catheney [J. de Cartigny] (...)....

Auction 17
PASSED
LOT 448
€70,00 - €140,00
[Pamphlets] Two pamphlets: (1) Eenvoudigh Schuyt-Praetje,

Tussen een Haegenaer Een een [sic] Rotterdammer/ Van saecken die daer onlanghs voorgevallen zijn. Printed for Placker Plackaris. Anno 1672. 16 p., with lovely woodcut title illustration,...

Auction 17
SOLD €200,00
LOT 449
€200,00 - €400,00
[Classical antiquity] Caji Silii Italici Punicorum Libri septemdecim,

(...) curante Arnoldo Drakenborgh (...). Utrecht, G. van de Water, 1717, (33),880,(26) p., with engraved frontispiece, 5 engraved plates and engraved illustrations, contemporary...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: