U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]
kavel: 411
[Geografie] De beknopte Lant-Meet-Konst
-Leerende in 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des Landt-metens voor-komen kan (...) Hier by gevoeght het Tractaet van de Landt-maten door J.P. Dou ende C. Eversdijck, ende andere &c. [Twee delen in een boek]. Mattheus van Nispen. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1708.-
€ 300 - € 600
kavel: 412
[Lexica] Woordenboek of Algemene Verhandeling der enkele Droogeryen ... 1743
-behelzende der zelvbe verscheide benamingen (...) en alle byzondere eigenschappen, die in de Dieren, Planten, en Bergstoffen gevonden worden. Nicolaes Lemery, (vert.) C.V. Putten Pz., Isaac de Witt. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1743.-
€ 400 - € 600
kavel: 413
Histoire de Guillaume III.
-Roy d'Angleterre, d'Ecosse, de France, et d'Irlande, Prince d'Orange, &c. (...) par medailles, inscriptions, arcs de triomphe, & autres monumens publics. N. Chevalier. Amsterdam, 1692.-
€ 400 - € 600
kavel: 414
[Klederdrachten, Wereld] Choix de Costumes Pittoresques
-de Differents Pays par Lasalle. Paris. Chaillou. Lith. de Kaeppelin. [1840-50]. Folio, half-leer, gemarmerde schutbladen, blauw titelblad met groot vignet (10 personen in klederdracht). Album met 50 prachtig met de hand gekleurde en gelithografeerde bladen met telkens 4 litho's per blad en een kleine litho op het kruisvlak van de andere litho's. Alle bladen met een vloeiblad. De eerste 2 bladen met lichte bruining; incidenteel vlekjes. De klederdrachten van Europese, Russische, Turkse, Chinese personen en verder historische figuren. Een verkeerde nummering bij 39. Complete serie.-

verkocht € 700.00
kavel: 415
[Molenboek] Architectura Mechanica
-Moole Boek of eenige opstalle van Moolens getekend door Pieter Linpergh moolemaker van stocholm nieulyks in plaat-druk uytgegeeven door Iustus Danckerts. Amsterdam, Cornelis Danckerts, [1686]. Folio, 20e-eeuwse band, half-leer, rug met titel in rood en goudopdruk.-

verkocht € 900.00
kavel: 416
Emanuels van Meteren Historie der Neder-Landscher ende haerder Na-buren Oorlogen
-ende geschiedenissen tot den jare 1612 (...) Is mede hier by gevoegt des autheurs leven (...) Gedruckt int Jaer ons Here 1614. [Dit is de uitgave:] 's-Graven-Haghe, Bij de weduwe en de Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobssz van Wouw, 1623.-

verkocht € 420.00
kavel: 417
[Kruidenboek] Caroli Clusi Atrebatis Impp. Caess, Augg. Maximiliani II, Rudolphi II
-Aulae quondam familiaris Rariorum Plantarum historia, Antverpiae, ex off. Plantiniana, Apud Joannem Moretum, 1601. Folio, moderne band, titel op rug in goudopdruk, gemarmerde platten, nieuwe schutbladen, geïll. titelpagina, (10),348,(9),(1) pp., met talloze houtgravures in de tekst. Het portret van de auteur ontbreekt, zoals meestal in deze folio-uitgave; mogelijk niet mee ingebonden. Laatste blad met reparatie. De houtsneden compleet en in goede staat. Eerste folio-druk.-
€ 2300 - € 4000
kavel: 418
[Houtsoorten] Afbeelding van in- en uitlandsche HOUTEN, zo wel van Boomen als Heesters,
-welken door de liefhebbers der natuurlyke historie in hunne naturaliën-cabinetten, tot vermaak en nuttigheid, verzameld worden; volgens hunne inwendige hoedanigheid en natuurlyke koleuren, ook met de bygevoegde Hollandsche, Hoogduitsche, Engelsche, Fransche en Latynsche benaamingen, in 't licht gegeeven. [Martinus Houttuyn]. Amsterdam, Jan Christiaan Sepp, 1773. Leer, 4to, titel op rug in rood en goudopdruk, platten met typografische bordure in goudopdruk, gemarmerde schutbladen, vijf titelbladen met vignet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Latijn, (6) pp., compleet met 78 met de hand gekleurde kopergravures over de volle pagina, t.o telkens een tekstpagina met uitleg in vijf talen. Eerste druk. Rug en band enigzs. geschaafd; verder een zeer goed exemplaar.-

verkocht € 3000.00
kavel: 419
Almanakken
-Oranje-almanak voor het schrikkeljaar 1864. Amsterdam, J.C.H. Jansen. 8vo, 32 pp. + Almanak voor alle jaren, zoo wel verloopene als toekomende door G.L. Kepper, Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam, 1848. 8vo. Bijgevoegd: Losse in 6 delen uitvouwbare manuscript kalender + Almanach de Goettingue 1805, A. Goettingue, Henri Dieterich. 156,(4) pp. 8vo, in eenvoudig gemarm. pap. band - en 1 andere.-
€ 60 - € 90
kavel: 420
J. Martinet: Katechismus der Natuur + Vervolg
-Zesde, aanmerkelijk Vermeerderde, en naar den tegenwoordigen staat der Natuurkennis Verbeterde Druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827-1829. Vol. I-IV, xvii;xii,328; v,315; iv,282; ii,367 pp., in halfleer met gemarm. platten + Vervolg op den Katechismus der Natuur door wijlen J.F. Martinet, of volkomene schets van een geheel nieuw zamenstel der Natuurlijke histories in het algemeen. P.N. Muyt, =Vol V en VI, Z. Boemel, Hohannes Noman, 1820. viii, 308; viii, 483 pp. -

verkocht € 100.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]