U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]
kavel: 442
Simple Histoire de Napoléon
-d'apres les notes et mémoires de MM, Lascasas, de Ségur, Fain, Norvins, Tissot, Bignon et autres historiens de l'Empire. [4 delen in een band]. Paris, Béthune et Plon, 1840.-
€ 60 - € 120
kavel: 443
Aan de (…) Patriotten van Leydens Edele en Manhafte Schutterye
-Convoluut met pamfletten ‘Berkhey verz. van stukken’, Johannes le Francq van Berkhey. Frans de Does, T. Koet, Leiden, 1783. 36 pp., 4to. Met nog drie vlugschriften van en tegen Van Berkhey.-

verkocht € 70.00
kavel: 444
Een nieuwe Historie van Fortunatus Borse, ende van sijnen Wensch-hoet
-Anoniem. 16e-eeuws volksverhaal. Waarsch. door Wed. Gysbert de Groot en Ant. Van Dam, Amsterdam, 1722. 128 pp. 8vo. Geïll. met 32 houtsneden (origin. 34). -

verkocht € 130.00
kavel: 445
[Pamfletten] Convoluut Patriottistische en Orangistische pamfletten, vrachtlijsten
-en resoluties, 18de en 19de eeuw, zonder band. Waarsch. oorspr. in 2 banden, enkele delen ontbreken.-

verkocht € 110.00
kavel: 446
Drie theologische werken, 17de/18de eeuw
-Ordre der Feest- en passie-texten, in de Kerken van 's Gravenhaage, Anoniem. Cornelis van Zanten, 1758 (3e dr.). Gegrav. frontispice van Paulus C. La Fargue.-

verkocht € 140.00
kavel: 447
Het groote tafereel der dwaasheid
-Convoluut, anoniem. Incompleet exemplaar. Een aanklacht tegen de aandelenhandel in 1720, drukker onbekend, bifolio, 118 pp. Achterin toegevoegd 27 bladen; gravures met portretten en satirische verbeelding van de inhoud.-

verkocht € 420.00
kavel: 448
Alphabetische naamlijst van Boeken
-Gebroeders van Cleef, Den Haag en Amsterdam, 1835. 4to, 160 pp., tussen elke pag. is een extra blad gebonden, daarop zijn aantekeningen gemaakt. Boekblok rafelig aan buitenrand, halflinnen band. Samengebonden met Alphabetische naamlijst van fonds-artikelen, uitg. R Arrenberg. Gebroeders van Cleef, Den Haag en Amsterdam, 1839. 132 pp. 4to. Toegevoegd: Placcaet Van mijn Heeren de Staten Generael, C. Aerssen. Aelbrecht Heyndricksz., Den Haag, 1596. 4vo, 8 pp. + Tractaet van t'Bestant (...) van Antwerpen, anoniem. Hillebrant Iacobsz., Den Haag, 1609. Met drukkersvignet op titelpag. 4to, 11 pp. -
€ 100 - € 150
kavel: 449
Ordonnantiën
-Brieven van Advertissement oft waerschouwinge geschreven aenden Edeldom (...) Ghedruct inde Keyserlijcke Ryck-Stadt Vrankfort. 1578. Klein 4to. Z.o., titel met vignetje, 61,(2) pp. + Die sententie vanden Keyser roerende Stapelrecht der Stede van Dordrecht. Ghegeven vande Hove van Hollant (...) Gheprent tot Delft. Cornelis Henricx, 1541. Kl. 4to. Z.o., titel met Keizerlijk Wapen, (24),(1) pp., bovenkant kort afgesneden + Claech-liedt Der Remonstranten (...) Int iaer M.D.C.XX. zijnde een jaer der oneenicheydt, (6) pp., zonder plaats en uitgever; stempels. Knuttel 3112 + Het Rechte tweede deel van 't, Hollands Praatje. Antwerpen, Hieronymus Verdussen, 1650, titel met vignet in houtsnede, z.o., 32 pp., titelblad los. Knuttel 6839 + Commedia vaetus 1 ende 2de deel. (30) en (14) pp. Gegraveerd titelblad. Bevat ook Malle-waghen. Knuttel 2022, variant.-
€ 80 - € 160
kavel: 450
Lierzangen, toneelspelen, pamfletten
-Pastorel Musyck-Spel van Juliana, en Claudiaen. Amsterdam, Pieter Jansz. Slyp, 1634 + Borgerliicke Huyshoudingh. Bly-eyndigh-Spel. Rotterdam, Cornelis van Damme, 1628 + Beste-Moeders-Klachte. [1650] [s.l.; s.n.]. Tiele 3747 + Engelands verraed ontdeckt [1679] [s.l.; s.n]. Knuttel 11653 + 24 andere. Verkocht als bezichtigd.-

verkocht € 150.00
kavel: 451
Proefschriften
-Notae criticae et observationes in Eusebii et Hieronymi onomasticon locorum sacrorum (...) Praeside Jacobo Rhenferdio (...) Placido Johannes Leonhardus Schlicher. Franeker, Frans Halma, 1707 + Jacobi Wittichii (...) Abstersio calumnarium quibus ejus disputatio de Natura Dei (...) Cl. Antonio Driessen. Leiden, Samuel Luchtmans, 1718 + Dissertatio Medica inauguralis de Amaurosi quam favente deo ter opt. max. Alberti Voget (...) pro gradu Doctoratus (...) Cornelius Pereboom. Utrecht, Johannes Broedelet, 1757 + 3 andere 18e-eeuwse dissertaties. Alle zonder omslag.-

verkocht € 80.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]