U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]
kavel: 320
[Boekbanden] Leren omslagbijbel met groot gouden slot
-en met gouden randornament langs de hele lengte van de flap, hierin gegraveerd het monogram "C.H.L." en datum 1868. Gebonden om Het Nieuwe Testament (1865, klein 8vo, alle sneden verguld, voorplat verbleekt).-

verkocht € 240.00
kavel: 321
[Vroeg werk over olifanten] Gisberti Cuperi (...) De elephantis in nummis obviis
-excercitationes duae: Nunc primum edita. 284 p. (genummerd in kolommen), met de beroemde, groot uitslaande gravure naar een standbeeld van de Hindoe-god Shri Ganesha en vele gegraveerde illustraties in de tekst, katernen als opgenomen in: Novus Thesaurus Antiquitatum Romanarum al Alberto Henrico de Salengre. Tomus tertius. Den Haag, P. Gosse, 1724 (zonder band en beschadigd, in modern halflinnen omslag en kartonnen bewaardoos).-

verkocht € 350.00
kavel: 322
[Archeologie klassieke oudheid] Utriusque thesauri antiquitatum
-Romna supplementa congesta ab Joanne Poleno. Volumen secundum. Venetië, J.B. Pasquali, 1737, (4),XIX,(1),1067,(26) p. (genummerd in kolommen), met gegraveerde titelillustratie naar Tiepolo, 15 gegraveerde platen (waarvan 8 dubbel-p.) en vele gegraveerde illustraties in de tekst, contemporain blindgestempeld perkament, geribde rug met manuscript titel, folio (vrijwel smetteloos exemplaar, het perkament staat wat krom).-
€ 300 - € 600
kavel: 323
Jacob Cats
-Nuttelyck Huys-Bock; Beneevens alle de overgebleven gedichten, lof- en rouw-gedichten en graft-schriften Op den Heere J. Cats. Leyden, Hendrik van der Deyster, 1769. 321 (10) pp. In eenvoudig papieren bandje, zonder rug + Ouderdom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet. Abraham van de Putte, ca. 1728. 8vo. Met gegrav. titelp., 2 uitslaande platen, en diverse gravures in de tekst. 7 dln. in 1 band, (16), 248, 96, 82, 86, 32, 204, 46 pp. In later halfleren bandje - toegevoegd 18 pagina's emblemata uit diverse boeken gehaald.-

verkocht € 70.00
kavel: 324
Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel,
-en van de magt van dezen staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken, mitsgaders de middelen, welke derzelven wederom zouden kunnen opbeuren (...). Uit het Fransch vertaald (...) overzien (...) vermeerderd (...) en gezuiverd door Mr. Elias Luzac. Leiden, Luzac en Van Damme, 1780-1783, 4 delen, uitslaande tabel in deel 4, oorspronkelijk uniform perkament. -

verkocht € 220.00
kavel: 325
[Almanak. Geborduurde boekband] Luikse almanak voor 1765
-Almanach pur cette Année M.D.CC.LXV. Supputé par Maître Mathieu Lansbergh, Mathématicien. Luik, S. Bourguignon, (1764), (144) p. en deels met extra blanco bladen meegebonden, contemporain gebonden in een band bekleed met geborduurd zijde met bloemmotieven, alle sneden verguld, 16mo.-

verkocht € 320.00
kavel: 326
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien,
-Seedert Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinses van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. De derde druk. Amsterdam, Johan van Someren/ Abraham Wolfgangk/ Henrik en Dirk Boom, 1677. (20),27,(1),1242,(39) pp., blindgestempeld perkament met handgeschreven titel op geribde rug, met frontispice en 7 gegraveerde platen over de dubbele pagina, folio.-

verkocht € 140.00
kavel: 327
[Botanie. Bomen] Twee titels: (1) Publieke verkoop van boomen,
-op stam staande in het zogenaamde Bosch aan den Rijpeweg, te De Beemster, nabij Het Heerenhuis, op Woensdag 1 December 1880 en volgende dagen (...) ten overstaan van den notaris A.H. Cramer, te Edam. Gedrukt bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam, 1880, 29 p., oorspronkelijk omslag (nagenoeg perfect exemplaar). -

verkocht € 200.00
kavel: 328
[Botanie. Tuinen] Nederlandsche tuinkunst.
-Handboek voor beoefenaars der plantkunde, bezitters van tuinen en buitenverblijven, boom- en bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Door den schrijver der Flora [Jaarboekje]. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1837-1838, 3 delen, LXVIII,463; XII, 540; XIV,485,(1) p., oorspronkelijk uniform omslag, klein 8vo.-

verkocht € 280.00
kavel: 329
[Botanie. Tuinen] Tuin-almanak, of De Nieuwe opregte Hollandsche Hovenier;
-aanwijzende wat men 's maandelijks in moes- en bloemtuin, boomgaard, boomkweekerij, oranjerie en broeijerij te verrigten hebbe. Met nieuwe opmerkingen, om alles vroeg en veel te hebben. Door J. Niedeken, voorheen tuinman op het Loo. Zesde verbeterde druk, met 3 bijvoegsels. Gouda, G.B. van Goor (bijvoegsels met adres van A.B. Saakes aan het eind), z.d. (1847), 4 delen in één band, (4),36; 8; 24; 16 p., met groot uitslaande, letterdruk tabel, oorspronkelijk bedrukt omslag (iets aangevreten aan de bovenzijde van de rug, goed exemplaar). -

verkocht € 70.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]