U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]
kavel: 340
[Christiaan Huygens] De wereldbeschouwer of Gissingen over de Hemelsche Aardklooten
-en derzelver cieraad, geschreven van Christiaan Hugens, aan zijn broeder Konstantijn Hugens. Vert. P. Rabus, Rotterdam, Barend Bos, 1699. (20), 203 pp. Met 6 uitslaande platen (plaat 4 is abusievelijk tweemaal meegebonden). Kl. 4to, in perkament. Mooi exemplaar.-

verkocht € 500.00
kavel: 341
19de- en 20ste-eeuwse Nederlandse kranten
-Ca. 30 nummers van het Algemeen Weekblad voor alle standen: nieuws- en advertentieblad voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en verdere plaatsen in de provincien Zuid en Noordholland, uit de periode 1879-1890 + Nieuwe Amsterdamsche Courant: Algemeen Handelsblad van woensdag 20 juli 1870 + Asmodée No. 25 van donderdag 17 juni 1880, beginnend met publieke vermelding van wanbetalers van abonnements- of advertentiegelden + nog enkele andere losse kranten. Met: ca. 25 nummers van Nieuw Suriname uit 1947.-
€ 70 - € 140
kavel: 342
[Geneeskunde. Astrologie] Drie werken: Theatrum sympateticum,
-ofte Wonder-Toneel der Natuurs Verborgentheden (...) door Kenelmus Digby (...) benevens twee waarde Vervolgen (...) door N. Papinius, en A. Kircherus. Den tweeden druk, vermeerdert en verbeetert. Leeuwarden, Hendrik Rintjes/ Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1697. (8),320,169,(20) pp. Half perkament, 8vo, frontispice door Jan Luyken na de titel, latere band, vernieuwde schutbladen, tekst gebruind en aan het eind vlekkig, meerdere pagina's beschadigd incl. frontispice (gerepareerd met papier/plakband) + Het groote Planeet-Boek. Met de Geomanci, Physiognomi ende Chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes Koninksberger. 18e druk. Amsterdam, Arie Goejet, 1786. 282,(6) pp. Kunstleer, klein 8vo. Vernieuwde schutbladen, enkele pp. gerepareerd, wormgaatje voorin + hetzelfde werk in 20e druk. Amsterdam, S. & W. Koene, 1800. 282,(6) pp. Halflinnen, klein 8vo. Gebruind, verder goed.-

verkocht € 200.00
kavel: 343
[Almanakken. Extreem zeldzaam en fraai gebonden] Almanach galant des costumes Français.
-Des plus d'apres nature dédié au Beau Sexe. A.P.D.R. Parijs, chez le Sr. Boulanger, (1782), (88) p., volledig gegraveerd, met geïllustreerde titelpagina en 18 (deels erotisch getinte) gravures over de volledige pagina door Queverdo (?), zeer fraai gebonden door Boulanger met behulp van zilveren splitpennetjes (met knopjes op de rug) in rijk verguld contemporain rood marokijn, achterplat met goudgeletterde tekst "Sa douceur me plait", met verguld sitspapieren schutbladen, alle sneden verguld, 9,7 x 6 cm. (minimale imperfecties, maar een zeer goed exemplaar).-

verkocht € 360.00
kavel: 344
[Miniatuurboekjes] Drie (zeer zeldzame) titels: (1) Der heilige und sichere Glaubens-Weeg
-eines Evangelischen Christen. Von A.H. Francken. Neuwied, J.B. Haupt, z.d. (ca. 1750), 96 p., contemporain kalfsleer, oblong 32mo (4,5 x 8 cm.).-

verkocht € 240.00
kavel: 345
[Miniatuurboekjes] Twee titels: (1) Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden.
-Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1861, 64 p., gedrukt in een verbazingwekkend klein lettertype, oorspronkelijk omslag, 16mo (6,5 x 4,5 cm.) (in zeer goede staat).-

verkocht € 130.00
kavel: 346
[Klassieken] 3 werken
-Lexicon Atriale Latino-Latinum, editio secunda, Commenius, Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1686. 12, 790 pp. Inscripties op schutblad, kl. 4to, in latere leren band + De Officiis libri tres. Cato Maior, Laelius, Paradoxa, Somnium scipionis. Cicero, Amsterdam, ex typographia P. & I. Blaeu, Wolfgang, Ianssonio-Waesbergios, Boom, Someren & Goethals, 1688. Frontispiece, 14, 688, (64), 452, (16) pp. 4to, in perkament. Ex libris achterzijde voorplat + Leven ende Daden van Alexander den Grooten beschreven in X. Boeken door Q. Curtius Rufus, "Lugduni Batavorum ac prostat Trajecti ad Mosam, apud Jacobum Lekens Bibliopolam", (1691), 508 (22) pp. 4to, in leer geb. Gebruikssporen. Ex bibliotheek Theologicum Karmel Merkelbeek. In PiCarta opgevoerd als "niet beschikbaar", dus ook niet in UB Leiden.-

verkocht € 100.00
kavel: 347
Vier werken: (1) L. Annaeus Florus.
-Cl. Salmasius, addidit Lucium Ampelium E[x] cod. M. S. nunquam antehac editum. Lugd. Batav., Elzevirios, 1638. (8),336,(16) pp., perkament, gegraveerde titel, 12mo. Perkament wat kromgetrokken, rug los van blok, aan het begin bovenste helft van pp. gebruind. (2) Matthaei Brouërii de Niedek Jurisconsulti de populorum veterum ac recentioru adorationibus dissertatio. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1713. (18),348,(1) pp., perkament, frontispice, titel met vignet, 7 platen, 8vo. Ex libris K.P.J. Janse. Goed exemplaar. (3) Public Gebedt, ofte Consideratien (...) door D.H. [= Pieter de la Court]. Derde deel. 's Gravenhage, Engelbreght Boucquet, 1707. 360,(14) pp., blindgestempeld perkament, titel met vignet, 8vo. Goed exemplaar. (4) Zedelijke samenspraaken, toneelstukjes en vertellingen voor kinderen. Door mevrouw De la Fite. Utrecht & Amsterdam, A.V. Paddenburg & W. Holtrop, 1780. XII,423,(1) pp., perkament met verguld wapen op beide platten, 8vo. Goed exemplaar.-

verkocht € 150.00
kavel: 348
Drie 17de-eeuwse Nederlandse pamfletten: (1) Epistola Ecclesiastarum,
-quos in Belgio Remonstrantes vocant, ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores, pastores, theologos (...) opposita epistolae delegatorum classis Walachrianae ad eosdem doctores singulatim directae [door Caspar Barlaeus]. Leiden, Ioannes Patius, 1617. 133 pp. Gemarmerd karton, titel met vignet, rood-op-snee, 8vo. Gebruind, verder goed. (2) Klare en korte provisionele verantwoordinge Benjamini van Rijswijck ende Henrici Alutarij Predicanten tot Rotterdam, tegen de onghefondeerde en liefdeloose beswaringen die tot haren laste in openbare druck zijn uytghegheven van Petro Nienrodio in seker boecxken gheintituleert (...). Rotterdam, Isaack van Waesberghe, 1631. (6),130 pp. Later omslag, titel met vignet, 8vo. Vooromslag kopie van titelblad, watervlek diagonaal door boek, verder goed. (3) Wtvaert ende begravinghe van de Paepsche Transsubstantiatie. Mitsgaders oock van hare misse. In 't aensien van Heer Matheus de Beyr, Pastoor tot Halteren. Door Lambertus de Rycke. Rotterdam, Isaack van Waesberghe, 1630. Vooromslag kopie van titelblad, verder goed (slechts 2 exemplaren in PiCarta).-
€ 70 - € 140
kavel: 349
[Ordonnanties. Pamfletten] Convoluut Nederlandse ordonnanties en pamfletten, 1609-1793
-(1) Nieuwe Moderatie ende Lijste, op het stuck vande opheve ende collectatie van sekere Generale middelen (...). 's Graven-Hage, Hillebrant Iacobssz, 1609. [52] pp.; (2) Nieuwe ende nadere gecorrigeerde Lyste, van de gemeene middelen (...). 's Gravenhage, Paulus Scheltus, 1710. [80] pp.; (3) Placcaat, ontrent den ophef van eenen reëlen hondersten-penning. Leeuwarden, François Halma, 1711. [27] pp.; (4) Resolutie en placaat op den ophef van de convoyen en licenten (...). 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1725. 72 pp.; (5) Lyste van de gemeene middelen op de inkoomende en uitgaande goederen en koopmanschappen. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1725. 31 pp.; (6-13) Ordonnanties m.b.t. o.a. Koehouders, Paarden, Booter, Fruyten, Gemaal, Turf en Koolen, Bestiaal en Brandewyn. Z.pl., z.u., 1749. [175] pp.; (14) Placaat ter verbeteringe van het collateraal. Leeuwarden, I.J. de Schepper, 1774. 26 pp.; (15) Ordonnantie op de heffinge van tweemaal den een hondersten en dus den vyftigsten penning tot afweering van den vyand. Groningen, Jacob Bolt, 1793. 24 pp.-

verkocht € 100.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]