U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]
kavel: 350
18de-/19de-eeuwse werken: (1) On the Antiquity of Intellectual Man
-from a practical and astronomical point of view; by C. Piazzi Smyth. Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1868. XVIII,512 + 3 pp. advertenties. Geribd halfleer met stempel Society of Writers to the Signet, 8vo. Leer wat sleets langs randen en scharnieren, bibliotheekstempels op vernieuwde schutbladen, verder goed. (2) Werken van Sir Walter Scott in Nederlandse vertaling verschenen bij verschillende uitgevers, ca. 1825. O.a. De Oudheidskenner (3 delen), Walladmor (3 delen), Waverley (2 delen) en Guy Mannering (2 delen). In totaal 23 uniforme halfleren banden met verguld en versierde ruggen met titelschildjes in rood en groen. Banden hier en daar sleets, verder goed. (3) The History of Tom Jones, a foundling. London, A Millar, 1750. 4 (van 4) delen in uniform geribd leer. Deel 2 mist een katern, deel 4 mist 12 pp., verder goed. (4) The History of Tom Jones bij J. Walker te London, 1819. 2 (van 2) delen in later karton. (5) The Works of Christopher Marlowe. London, William Pickering e.a., 1826. 3 delen in uniform leer met blindstempel Society of Writers to the Signet. Voorplatten los, verder goed + 1 andere.-

verkocht € 260.00
kavel: 351
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
-Seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Koning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh (...) Amsterdam, Johan van Someren, Abraham Wolfgangk, Hendrik en Dirk Boom, 1677.-

verkocht € 150.00
kavel: 352
[Flavius Josephus] Flavii Josephi hoogberoemde Joodsche Historien ende boecken.
-Noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem (...) Amsterdam, Jan Evertsz Kloppenburgh, 1636. 2 delen in een band, kl. folio, titel op rug in rood en goudopdruk, geïll. frontispice incl. titel, (2),fol. 338=676 pp. + register + 77fol=154 pp + register en meer dan 100 houtgravures in de tekst door Christoffel van Sichem.-

verkocht € 220.00
kavel: 353
[Rechten. Vlaanderen]
-Vlaemsch Recht. Dat is Costumen ende Wetten ghedecreteert by de Graven en Gravinnen van Vlaenderen met interpretatien (...) misgaders notulen van recht ende pracktyke soo vande selve vermeerderinghe te sien is by eene nieuwe anwijsinghe voor de Costume van Ghendt ghedruckt staende. Mr. Laurens vanden Hane. Ghendt, Francois d'Erckel en Michiel Maes,1676. [Het eerste van 5 delen, in twee banden, op zichzelf staand; de andere delen betreffen de Noordelijke Nederlanden]. 2 banden. Folio, leer, geïll. frontispice, titelblad in rood en zwart met groot vignet met wapenschild Vlaanderen, ca. 30 titelbladen, waarvan 25 met groot vignet met Wapen van de desbetreffende stad en een met klein vignet met Stadswapen; per stad gepagineerd. Meer dan 1000 pp.-

verkocht € 110.00
kavel: 354
[Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige bescvhryving der Dieren,
-Planten en Mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen. De delen I. en II. doorlopend genummerd 1-18 en 1-14 (het derde deel over de mineralen met de nummers 1-5 ontbreekt). Amsterdam, F. Houttuyn en Erven F. Houttuyn, 1761-1783. -

verkocht € 1100.00
kavel: 355
De aloude Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden
-E.M. Engelberts, 4 delen. Amsterdam, Johannes Allart, 1784-1799. 8vo, half-leer, geïll. frontispice door R. Vinkeles, een grote uitslaande kaart van Nederland aan het begin van onze tijdrekening en compleet met 20 andere gravures waarvan meerdere uitslaand.-

verkocht € 80.00
kavel: 356
Ons Vaderland. Historisch-Romantische Schetsen
-uit de Vaderlandsche Geschiedenis. Van de vroegste tijden tot op heden. G. Engelberts Gerrits. 21 van 22 delen in 10 banden. Amsterdam, Allart & van Der Made, 1856-1866. Uniform gebonden. 8vo, blauw half-linnen, titel op rug in goudopdruk.-
€ 60 - € 120
kavel: 357
Friesche Rymlery Yn twaa dielen bystaende
-Wier fin it eerste bystiet Yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen (...) It oorde diel bystiet uwt dy 150 psalmen fin David (...) Jan Althuysen. Liouwerd, Wyger Wygers, 1755.-

verkocht € 70.00
kavel: 358
[Theologie. Calvijn] Institutie ofte Onderwijsinge inde Christelicke Religie
-In vier boecken begrepen: Door Joannem Calvinum (...) Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati (...) Noch van nieus hier achter aen ghevoeght een schoon stucxken vande Reformatie (...) [vertaald] door Carel Agric. Amsterdam, Wed. Everard Cloppenburgh, 1645.-
€ 100 - € 200
kavel: 359
[Theologie] Theologia Moralis Christiana
-de Actibus Humanis ad mentem. SS. Augustini & Thomae (...) Laurentio Neesen Canonico Theol. Metropol. Ecclesiae Mechliniensis. Mechelen, Gisbert Lints, 1675. Klein 4to, titel op rug in zwart en goudopdruk, platten met lijnbordure en blindgestempeld. Titelblad in rood en zwart met klein vignet in houtsnede, (16),646 pp. + index.-

verkocht € 80.00
[300 - 309] [310 - 319] [320 - 329] [330 - 339] [340 - 349] [350 - 359] [360 - 369] [370 - 379] [380 - 389] [390 - 400] [401 - 410] [411 - 420] [421 - 430] [431 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 472] [473 - 483] [484 - 493] [494 - 507] [508 - 517] [518 - 520]