U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 385
De Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken
-Op nieuws vermeerderd en den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Alles met konstige figuuren versiert, Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. vander Sys, 1709.-

verkocht € 70.00
kavel: 386
D. R. Kamphuyzens Stichtelyke Rymen,
-Onderscheyden in IV. deelen, gestelt op sleutels om te zingen, en te speelen op allerhande instrumenten, Jozeph Butler, vermeerdert door M. Mathieu. Geheel op nooten. Amsterdam, Kornelis vander Sys, 1727.-
€ 50 - € 100
kavel: 387
[Elzevier] Le Socrate Chrestien
-[Jean Louis Guez], Sieur de Balzac et autres oeuvres de mesme autheur, Arnhem, Jean Frederic Haagen, 1675.-
€ 60 - € 120
kavel: 388
[Elzevier] Les Oeuvres diverses du Sieur de Balzac
-Augmentee en cette edition de plusieurs pieces nouvelles, Leide, Jean Elsevier, 1658.-
€ 60 - € 120
kavel: 389
[Religie] Thomae Godwini. Moses & Aaron
-Seu Civiles & Ecclesiastici Ritus antiquorum Hebraeorum (...) Joh. Henrico Reizio, V.D.M. Editio Quarta ciu accesserunt Hermanni Witsii, Ultrajecti, Guilielmum a Poolsum, 1698.-

verkocht € 70.00
kavel: 390
[Religie] Samaritane ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt
-Ofte Ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria (...) ofte woordelijcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evangelist Johanne. Ghedaen door F.B., Dordrecht, Frans Baltensz, 1648.-
€ 100 - € 200
kavel: 391
[Religie] Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht,
-Minrebroeder binnen de stadt van Brugge, waarin verhaalt word, de discipline en secrete penitentie der vrouwen by hem gebruykelyk, nevens syne wonderlyke, vuyle, grouwelyke bloeddorstige en lasterlyke sermoonen (...), 2 delen in een band. Amsterdam, Samuel Schoonwald en Christiaan Petzold, 1714.-
€ 80 - € 160
kavel: 392
[Economie] Samuelis Maresii Ad Nobelissimum Virum D. Iacobum Zuerium
-Dissertatio Epistolica de Trapezitis cum notis Theod. I.F. Graswinckelii, I.C. Delphensis (in een band met:) Marci Zuerii Boxhornii De Trapezitis vulgo Longobardis qui in Foederato Belgio mensas foenebres exercent, Dissertatio. Lugduni Batavorum. Isaaci Commelini, 1641 en 1642.-

verkocht € 160.00
kavel: 393
[Prijsband Utrecht] M. Tullii Ciceronis
-Libri Tres. Cato Maior, Laelius, Paradoxa, Somnium Scriptionis ex recensione Ioannis Georgii Graevii, Lugd. Batavorum, Joannem du Vivie & Isaacum Severinum, 1710.-

verkocht € 70.00
kavel: 394
[Boekband] Elie L. Menasche
-Jehan Rictus. Les Soliloques du Pauvre, Illustrations A. Steinlen, Paris, Eugene Rey, 1909.-
€ 50 - € 100
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]