U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 415
[Recht] Apuntamientos sobre las leyes de partida
-Al tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores Espanoles, y practica moderna, D.D. Joseph Berni , y Catala (2 delen in een band), Valencia, Los Herederos de Geronimo Conejos, 1759.-

verkocht € 50.00
kavel: 416
[Scheepvaart] H.M.S Bacchante
-Log Book, Mr. H.C.R. Feilding, H.M.S. Bacchante, Period: May 15th. 1903 - Jan 31st. 1905. London, H.M. Stationery Office, Waterlow & Sons, London, 1902-

verkocht € 400.00
kavel: 417
[Scheepvaart] Praktikale Zeevaartkunde en Theoretische Kennis
-voor Handel en Scheepvaart. Pieter le Comte, Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen, [1842]. Tekstdeel en losbladig deel met platen.-

verkocht € 190.00
kavel: 418
[Studentica] Gedenkschrift van den Veldtogt der Heeren Studenten
-van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning, in de jaren 1830 en 1831. J. Roemer, Leiden, C.C. van der Hoek, 1831.-

verkocht € 290.00
kavel: 419
[Studentica] Optogt gehouden door de Heeren Studenten
-der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende den intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op den 6 January 1492. Leyden, Van der Paauw en Zoon, 1835.-

verkocht € 170.00
kavel: 420
[Studentica] Gedenkboek der Feestelijke Vereeniging
-van Oud-Studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden, den 9den augustus 1838. Leyden, S. en J. Luchtmans, 1838.-

verkocht € 150.00
kavel: 421
[Studentica] Het vijfde halve eeuwfeest
-van de stichting der hooge schole te leijden in den jare 1575 gevestigd, plegtig gevierd op den 8sten Februarij 1825 en volgende dagen. J. Roemer, Leijden, C.C. van der Hoek, 1825.-

verkocht € 100.00
kavel: 422
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-den 12den junij 1855, ter viering van den 280sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede van Karel V binnen Dordrecht op den 3den junij 1515. Bij gelegenheid zijner huldiging tot Graaf van Holland. G.J. Bos, Leiden, C.C. van der Hoek & P. Engels. 1855.-

verkocht € 70.00
kavel: 423
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-Den 11den junij 1860 ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede en Huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alencon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den Februarij 1582. G.J. Bos, Leiden, Jac(obu)s Hazenberg, Corn(eli)s Zoon. [1860].-

verkocht € 130.00
kavel: 424
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-Den 7den junij 1870 ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz. enz. G.J. Bos, Leiden, Jac(obu)s Hazenberg, Corn(eli)s Zoon. [1870].-

verkocht € 60.00
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]