U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 425
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-den 23sten Juni 1885, ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: Geschiedenis van Leiden van de stichting af tot het jaar 1574. G.J. Bos, Leiden, P. Somerwil, 1885.-

verkocht € 70.00
kavel: 426
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-den 24sten Juni 1890, ter viering van den 315den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: De Intocht van Karel V binnen Nijmegen, op den 9 Februari 1546. G.J. Bos, Leiden, P. Somerwil, 1890.-
€ 70 - € 120
kavel: 427
[Studentica] Minerva
-18 Juni 1900 Feestnummer (van de Sociëteit Minerva te) Leiden. -
€ 70 - € 120
kavel: 428
Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum,
-of Woordboek van gewyde en ongewyde voor- en zinnebeelden; waarin persoonen, daden, tyden, plaatsen, dieren, boomen, planten, kruiden, visschen, vogelen en wat verder in de Heilige Bladen, en by de aaloutheit tot voor- of zinnebeelden heeft gestrekt (...) door Martinus Koning, Dordrecht, Johannes van Braam, Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722, 1723, 1727. [6 delen in 3 banden].-
€ 300 - € 600
kavel: 429
[Bijbel] La Sainte Bible qui Contient le Vieux et le Nouveau Testament
-expliquée Par des Notes de Théologie et de Critique sur la Version ordinaire des Eglises Réformées, revue sur les Originaux et retouchée dans le Langage: Avec des Préfaces particulières sur chacun des Livres de l`Ecriture sainte, et deux Préfaces générales sur l`Ancien et le Nouveau Testament. Par David Martin, Pasteur de l`Eglise Wallonne d`Utrecht. Amsterdam: Chez Henry Desbordes, Pierre Mortier, Pierre Brunel, 1707.-
€ 300 - € 600
kavel: 430
Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken
-des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Amsterdam, Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1664.-

verkocht € 620.00
kavel: 431
Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken
-des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Amsterdam, Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1660.-
€ 250 - € 500
kavel: 437
Monuments Antiques pour l'Intelligence de l'Ouvrage intitulé
-L'Italie avant la Domination des Romains. Micali, Jos. Paris, Treuttel et Würtz, 1824.-
€ 100 - € 200
kavel: 438
La Divina Commedia di Dante Alighieri
-Illustrata da Gustavo Doré e dichiarata con note tratte dai migliore commenti per cura di Eugenio Camerini, Milano, Edoardo Sonzogno, 1868-1869.-
€ 150 - € 300
kavel: 439
[Geneeskunde] Iconografia d'Anatomia Chirurgica
-E Di Medicina Operatoria. J.M. Bourgery (4 delen). Demetrio Serantoni, Firenze, 1841-1856.-

verkocht € 950.00
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]