U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 244
Oeuvres complètes de Mme. Cottin.
-Parijs, Dabo/ Corbet, 1818, 14 delen, 14 gegegrav. frontisp., unif. leder uit de tijd met rijk vergulde rug.-
€ 60 - € 120
kavel: 245
Fabelen uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken.
-Den Haag, I. van Cleef, 1784, XXXXI,3,172 p., gegraveerde titel en 40 illustraties in de tekst, contemporain gemarmerd half kalfsleer met rijk vergulde rug.-

verkocht € 120.00
kavel: 246
[Evangelische Broedergemeente/ Hernnhutter Zending] De zendeling.
-door A. von Sternberg. Naar het Hoogduitsch. Arnhem, P.A. de Jong, 1843, (8),384 p., lithografische titel, contemporain gemarmerd kartonnen band.-
€ 100 - € 200
kavel: 247
[Ornithologie] The birds of North America.
-One hundred and nineteen artistic colored plates representing the different species and varieties drawn and colored from nature (...). Jacob H. Studer editor and proprietor. New York, The Natural Science Association of America, 1888, (4),16,182,(8) p., 119 chromolithografische platen, oorspronkelijk goudgeletterd halfleer, sneden verguld, groot folio.-

verkocht € 320.00
kavel: 248
[Recht] Verantwoordingh van de Wettelijcke Regieringh van Holland
-Ende West-Vriesland, mitsgaders eeniger nabuyrige Provincien sulcx die was voor de veranderingh gevallen inden jare 1618 beschreven by Mr. Hugo de Groot. Voor desen Advocaat Fiscaal van Hollandt, Zeelandt, ende West-Vrieslandt, ende daar na Raadt ende Pensionaris der Stadt Rotterdam ende gecommiteert in het Collegie vande Ghecommiteerde Raden vande voorschreven Landen van Hollandt ende West-Vrieslandt (...) Acc. met het Latijnsch gedruckt tot Parys [=Hoorn, Isaak Willemszoon van der Beeck], [1622].-
€ 200 - € 400
kavel: 249
Wetten ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden.
-Gearresteert by de ridderschap, edelen ende steden van Holland ende West-Vriesland. Leyden, Abraham Elzevier, 1699. [in een band met] Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden.-
€ 200 - € 400
kavel: 250
De Jaargetyden;
-In 't Engelsch beschreven door James Thomson, op eenen vryen trant in dicht en ondicht nagevolgd en op onzen landaart en deszelfs zeden en gewoonten toegepast. Leyden, Johannes van Zijp, 1768.-
€ 100 - € 200
kavel: 251
Camera Obscura
-Hildebrand (=Nicolaas Beets), Haarlem, Erven, F. Bohn, 1839.-
€ 100 - € 200
kavel: 252
[Multatuli] Over vrijen arbeid en Nederlandsch indië
-en de tegenwoordige Koloniale Agitatie door Multatuli (=Eduard Douwes Dekker] , Amsterdam, R.C. Meijer, 1862 [in een band met] Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch indië door Multatuli, Delft, J. Waltman Jr., 1870.-

verkocht € 60.00
kavel: 253
Styl der Notarissen, zynde een verzameling van Actens,
-Contracten en Instrumenten, dagelyks dienende tot de Notariale Practyk (...) Voorts eenige formulieren van Instrumenten die op een Oostindisch Schip gemeenlyk worden gepasseert, by den Onder-Koopman, Boekhouder, Seur of Assistent. Ende laatstelyk noch een korte Examen der Notarissen (...) Jacob de Coeur, 's Gravenhage, Cornelis van Zanten, 1740.-
€ 200 - € 400
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]