U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 461
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery.
-Met veele byzonderheden daar toe betreklyk (...). Met XXI. fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Door D. de Jong, H. Kobel en M. Salieth. Amsterdam, J. en G. Roos, H. Vermandel, 1792, 4 delen in één band, VI,96; III,(1),116; (4),116; 114 p., met 6 uitslaande gegraveerde kaarten, 5 uitslaande gegraveerde platen en 10 andere gegraveerde platen, 19de eeuws halflinnen, 4to.-

verkocht € 500.00
kavel: 463
Nouvelle methode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue Espagnole.
-[Door Claude Lancelot]. Sixie'me edition. Reveuë & corrigée de nouveau. Suivant la Copie de Paris, a Bruxelles, Chez. Eug. Henry Fricx (...), 1687, (16),134,(6) p., met 2 uitslaande letterdruk tabellen, contemporain kalfsleer met vergulde rug, 12mo.-
€ 50 - € 100
kavel: 464
[Slavernij] Redevoering Johan Newton - en gedachten over den Afrikaanschen Slaavenhandel
-- waar achter gevoegd is, bericht aangaande den Slaavenhandel op de Kust van Afrika, door Alexander Falconbridge, onlangs Heelmeester op de Afrikaansche Vaart. Vert. M. van Werkhoven. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1788. - samengebonden met Gods genade en vrijmagtig albestuur: ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en zonderlingen bekeering van den eerwaarden heer Johan Newton (..) tweede druk, [1784] vi, 175; (3), 173 pp. Kl. 4to, in halflinnen. -

verkocht € 80.00
kavel: 465
Justus van Effen (1684-1735)
-Hollandsche Spectator. Tweede druk, vermeerder met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele Werk. Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuin, 1756. 6 vols. in 12 banden. Klein 8vo, in halfleer. -

verkocht € 80.00
kavel: 466
[Geneeskunde] Eenvoudige en zekere manier van Steen snijden
-C.J.M. Langenbeck. Met eene voorrede van J. B. Siebold. Amsterdam, Willem Holtrop, 1806. 69 pp. Met 6 uitslaanbare kopergravures van o.a. chirurgische instrumenten. In halflinnen met gemarmerde platten. -

verkocht € 380.00
kavel: 467
[Onbekende Utrecht editie] Johannis Friderici Böckelmanni JCti Compendium institutionum
-Caes. Justiniani, sive Elementa juris civilis in brevem & facilem ordinem redacta, Editio novissima, & omnium emendatissima. (...). Utrecht. Apud Antonium Schouten, 1700, (42),296,(160) p., met gegraveerde titel, contemporain perkament, 12mo.-
€ 200 - € 400
kavel: 468
Gedenk-teken der Goddelyke Wegen,
-Ter gelegenheit van deszelfs te rugroeping [sic] uit de Vremdelingschap in 't Vaderland, door in 't licht geven der in deze byzondere verandering opentlyk gedane Afscheid- en intre- redenen (...). Nevens een verhandeling van de Geestelyke Betekenis van 't Urim en Tummim, opgerecht door Frederik Adolph Lampe (...). Uit het Hoog-duits vertaald. Utrecht, J. van Poolsum en G. van Paddenbrug, 1728, (18),228 p., , contemporain blindgestempeld perkament (zeldzaam).-

verkocht € 150.00
kavel: 469
[Bijbelmanuscript] Handgeschreven N.T. bijbelteksten,
-tweede helft 18de eeuw (papier met watermerk C & I Honig), 296 pagina's in losse 4to katernen in een goed leesbare hand, tussen twee contemporaine gemarmerd kartonnen platten met etiket: "Aanteekeningen I.S.", met 4 bindlinten.-
€ 50 - € 100
kavel: 470
[Mourentorfbijbel] Biblia Sacra, Dat is: de Heylige Schriftuer,
-Bedeylt in het Oude ende Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laatsten Roomschen Text. t'Antwerpen, by Jan Mourentorf, In de Plantijnsche Druckerye, Gedrukt in 't Jaar 1599. (...) Op nieuw herdrukt, en tegen deselve na-gesien. Amsterdam, Erven van de Weduwe Cornelis Stichter, 1743, 3 delen in één band, zonder paginering, met gegraveerde titelpagina en EXTRA 33 (dubbelpagina) gegraveerde platen, contemporain gemarmerd kalfsleer, platten met vergulde marges, de geribde rug rijk verguld en met marokijnen titelschild, folio.-

verkocht € 350.00
kavel: 471
[Militaria manuscript]
-Origineel manuscript, ca. 1850, (2),416,(12) p. en wat los ingestoken bladen, contemporain halfleer, 4to.-

verkocht € 50.00
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]