U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 482
Vrijheid, gelijkheid, broederschap.
-Lot van 32 aankondigingen op 33 plano bladen, alle met het devies "vrijheid gelijkheid, broederschap" en grotendeels met houtgesneden vignet (Bataafse Leeuw in de Hollandse Tuin), alle met adres Den Haag, Landsdrukkerij en gedateerd 1795 of 1796, ca. 40 x 33 (26 x) en 52 x 43 cm. (hier en daar kleine defecten).-
€ 250 - € 500
kavel: 483
[Zeerecht] Nederlants see-rechten; avaryen en bodemeryen:
-Begrepen in de Gemeene costuimen vander see (...). Ende daerenboven in eene Verhandelinge nopende het Recht der Hollantsche bodemeryen (...) door Adriaen Verwer, koopman tot Amsterdam. Amsterdam, Jan Boom, 1711, (12),242,(2) p., contemporain perkament, klein 4to.-
€ 200 - € 400
kavel: 484
[Rechten] Alexandri Trentacinquii JC.
-(...) Practicarum Resolutionum Juris libri tres (...). Editio novissima et accuratissima (...).Frankfurt am Main, Impensis Rulandiorum, Typis Joh. Nicolai Humii & Joh. Görlini, 1663, (20),1139,(16) p., titel met houtsnede vignet en gedrukt in rood en zwart, contemporain overdadig blindgestempeld varkensleer over houten platten, met 2 koperen klampen, geribde rug, folio.-

verkocht € 320.00
kavel: 485
[Studentica] Tien jaren later. Door J. v.d. H.
-[= J. van der Hoeven]. Leiden, J. Hazenberg Corns. Zoon, (ca. 1860), getint lithografische titel en 12 platen door C.C.A. Last, gedrukt door P.W.M. Trap, oorspronkelijk goudgeletterd en blindgestempeld blauw linnen, oblong 4to.-

verkocht € 90.00
kavel: 486
[Zeldzaam liedboekje] Convoluut van 48 kleine publicaties,
-alle met adres Amsterdam, F.G.L. Holst, zonder datum (ca. 1850-1860), het merendeel 4 pagina's en met houtsnede boven de titel, contemporain gemarmerde platten met in stijl vernieuwde rug, klein 8vo.-

verkocht € 240.00
kavel: 487
[Studentica]. Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629.
-Gecostumeerde voorstelling door de H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool den XI Junij van het jaar 1850. Leyden, J. Hazenberg Corns. Zoon en J.H. Gebhard & Comp., (1850), letterdruk uitleg (8 p.) en handgekleurde gelithografeerde leporello bestaande uit 26 secties van 28 x 37,5 cm. (totale lengte ca. 10 meter), los als uitgegeven in oorspronkelijk blindgestempeld en goudgeletterd linnen portfolio met 6 bindlinten, oblong folio (zeer goed exemplaar).-

verkocht € 220.00
kavel: 488
[Studentica]. Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629.
-Gecostumeerde voorstelling door de H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool den XI Junij van het jaar 1850. Leiden, J. Hazenberg Corns. Zoon en J.H. Gebhard & Comp., (1850), letterdruk uitleg (8 p.) gelithografeerde leporello bestaande uit 26 secties van 28 x 37,5 cm. (totale lengte ca. 10 meter), los als uitgegeven in oorspronkelijk blindgestempeld en goudgeletterd linnen potfolio met 6 bindlinten, oblong folio (zeer goed exemplaar, zie elders in deze veiling een handgekleurd exemplaar).-

verkocht € 80.00
kavel: 489
[Studentica] (Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps
-den 12den junij 1855, ter viering van den 280sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede van Karel V binnen Dordrecht op den 3den junij 1515. Bij gelegenheid zijner huldiging tot Graaf van Holland. G.J. Bos, Leiden, C.C. van der Hoek & P. Engels. 1855). Handgekleurde litho met een totale lengte van meer dan 10 meter, opgerold op contemporaine houten stok (met diverse kleine defecten, er is in deze veiling ook een exemplaar als leporello (als uitgegeven) opgenomen).-

verkocht € 100.00
kavel: 490
[Studentica] Herinnering aan Leyden in Junij 1855.
-[Door François Haverschmidt]. Leiden, H.R. de Breuk, Jac. Hazenberg Corn. Zn., 1855, (4),26,(1) p., met gelithografeerde titel en 6 getint lithografische platen, oorspronkelijk gelithografeerd kartonnen platten met linnen rug, oblong folio (kleine defecten).-

verkocht € 240.00
kavel: 491
[Studentica] Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsch Studenten-Corps
-den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der leidsche Hoogeschool, voorstellende: De intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Augustus anno 1304. Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. Baron de Constant Rebeque. Leiden, J. Hazenberg Corns. Zoon, (1865), letterdruk uitleg op blauw papier (8) p., handgekleurde en met goud gehoogde leporello bestaande uit 32 secties van 27,5 x 36 cm. (totale lengte meer dan 11 meter), los als uitgegeven in oorspronkelijke blindgestempelde en vergulde portfolio met bindlinten, oblong folio (zeer goed exemplaar).-

verkocht € 80.00
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]