U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 254
[Overstromingen] Verhaal van alle de hooge watervloeden in deeze en andere plaatsen
-van Europa, van Noachs tydt af, tot op den tegenwoordigen tydt toe (..) nevens een kerkreede (..) en eene verhandeling over de komeeten, of, en hoe verre dezelfde betrekkelyk zyn op hooge watervloeden. Gerardus Outhof, Embden, H. van Senden voor A. van Laar, 1718.-

verkocht € 230.00
kavel: 255
[Overstromingen] Geschiedkundig tafereel van den Watervloed en de overstroomingen
-in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand 1825 met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest. J. van Leeuwen, Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1826.-

verkocht € 150.00
kavel: 256
Dichtkundig Praal-Tooneel
-van Neerlands Wonderen (in 6 delen), Embden (=Amsterdam, G. van Hattem),1748-1754.-

verkocht € 220.00
kavel: 257
Economische liedjens,
-uitgegeven door E. Bekker, weduwe A. Wolff, en A. Deken. Met plaaten. Deze druk met Plaatjes wordt uitgegeven: te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1798. Twee delen, (2),237,(1); (3),244-525 p., met 120 gegraveerde platen, contemporain niet uniform karton, klein 8vo. -

verkocht € 180.00
kavel: 258
[Botanie] Flora Batava, Deel IV. en V.
-Afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en Zoon; beschreven door Jan Kops, (deel IV.), Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1822. Afbeelding en beschrijving van Nederlandsche Gewassen door Jan Kops en H.C. van Hall. Afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en Zoon, (deel V.), Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1828.-
€ 600 - € 1200
kavel: 259
[Sterrenkunde] Introductio ad veram astronomiam
-Seu lectiones astronomicae. Habitae in Schola Astronomica Academiae Oxoniensis. Johannes keill, Oxoniae, e theatro Sheldoniano, impensis Hen. Clements, ad insigne lunae falcatae in coemeterio D. Pauli, Londini, 1718.-
€ 450 - € 900
kavel: 260
[Scheepvaart en Verzekeringen] Franciscus Roccus, regtsgeleerde en raad
-in het Hooge Geregtshof tot Napels, deszelfs merkwaardige aanmerkingen vervat in twee tractaaten, waarvan het eene is handelende over schepen en vragtgelderen en het andere over assurantien ofte verzekeringen, misgaders eenige uytgesogten gewysdens, alsmede het reglement der assurantien en haveryen der stad Hamburg, door Mre. Johan Feitama, Amsterdam, Francois Changuion, 1737.-
€ 300 - € 600
kavel: 261
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica
-Prosaica & Metrica, ed. tertia, auctior & emend. Nobeliss. Virginis Annae Mariae a Schurman, Trajecti ad Rhenum, ex off. Johannis a Waesberge, 1652.-
€ 100 - € 200
kavel: 262
Historie van alle ridderlyke en krygsorders;
-Behelzende haar instellingen, plegtelykheden, gebruyken, voornaamste daden, en levens der meesters; nevens desselfs dragten, wapens, en zinteekenen. Adriaan Schoonebeek, [2 delen], Amsterdam, Adriaan Schoonebeek, 1697.-

verkocht € 200.00
kavel: 263
De levensbeschryvingh der Konstschilders en Konst-schilderessen
--met een uytbryding over de schilder-konst der ouden, door Jacob Campo Weyerman (..), deel 1-4, 's Gravenhage, Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, e.a., 1729-1769. (14),412,(6); (4),412,(6); (4),446,(4); (2),92,475,(5),12= bijgebonden: Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman, 1739). In eenvoudige kartonnen contemporaine banden. Compleet met 23 (incl. gravure p. 34) + 8 + 11 (incl. uitvouwbare gravure frontispiece Prins Johan Friso) gravures. door J. Houbraken-

verkocht € 300.00
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]