U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
Resultaten

veiling / 21 oktober 2014
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]
kavel: 264
[Gedenkpenningen] De Roomse Moogentheid
-Bevat in naawkeurige beschriiving van de magt en heerschappy der Oude Roomse Keizeren vertoonende de krygs oefeningen, oorlogsdaaden en heldenstukken (...) der Oude Roomeinen (...) alles aangeweezen en opgeheldert uit de Oude Roomse Gedenkpenningen door Joachim Oudaan (..) en verrykt met de geleerde opmerkingen van Pieter Deinoot, Gouda, Lucas Kloppenburg, 1706.-
€ 160 - € 320
kavel: 265
Abrégé de la vie des plus fameux peintres
-avec leurs portraits gravés en taille-douce (...) et la maniere de connoitre les desseins et les tableaux des grands maitres, par [membres] des Société Royales, des Sciences de Londres & de Montpellier, [4 delen], Paris, De Bure, 1762.-
€ 160 - € 320
kavel: 266
Honderd schoone exempelen tot bewys der deugden
-By-een vergaderd uyt verscheyde zoo oude als nieuwe weireldlyke en geestelyke schryvers. Gend, Bernard Poelman. 1766.-
€ 125 - € 250
kavel: 267
[Joost van den Vondel] Palamedes of vermoorde onnozelheit
-Treurspel, Amersfoort, Pieter Brakman, [ca. 1720], samengebonden met hekeldichten en Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn Hoogheit Prins Willem den II.-

verkocht € 100.00
kavel: 268
[Astrologie] Spiegel der Weereld,
-Of geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven geschreven aen Meester Franciscus, [gevolgd door] Secreete byvoegsels of nodige sleutel voor de twaalf brieven (...). Rotterdam, Gerrit van Rooye, [1758-1762]-

verkocht € 80.00
kavel: 269
[Astrologie] Kroonwerk; of laatste eeuwbazuin,
-van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der beste waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Arnhem, Moeleman, Alkmaar, Hartemink, enz., 1788.-
€ 100 - € 200
kavel: 270
[Watersnood] Naauwkeurige beschryving der overstroomingen,
-benevens derzelver treurige gevolgen zo buiten als binnen deze republiek in den jaare 1784 voorgevallen. Leyden, F. te Does en Amsterdam, L. de Jongh, 1785.-

verkocht € 250.00
kavel: 271
Bespiegeling over Neerlandsch Waternood
-tusschen den 14den en 15den Nov. 1775 door J.H. Hering, [2 delen in een band], Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1776.-

verkocht € 250.00
kavel: 272
[Freud] Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
-Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. LXXV. Band. IV Heft. Jahrgang 1877. April. Erste Abtheilung. Wien, Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, In commission bei Karl Gerold's Sohn, Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1877. Sigmund Freud, Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals.-

verkocht € 240.00
kavel: 273
[Religie] Naaukeurige beschryving der uitwendige Godtsdienst-plichten,
-Kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; in een historisch verhaal met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert en in kunstige tafereelen afgemaalt: Geteekent door Bernard Picart. In VI. deelen door Abraham Moubach. 's Gravenhage, R.C. Alberts (en) Isaak van der Kloot, Amsterdam, H. Uytwerf en Rotterdam, J.D. Beman, 1727-1738.-
€ 900 - € 1800
[234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 273] [274 - 283] [284 - 293] [294 - 303] [304 - 313] [314 - 323] [324 - 354] [355 - 364] [365 - 374] [375 - 384] [385 - 394] [395 - 404] [405 - 414] [415 - 424] [425 - 439] [440 - 449] [450 - 460] [461 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 499]